Online seminár Plačte s plačúcimi – pozvánka

Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú skúsenosti s pastorálnou službou alebo psychologické vzdelanie, a ich túžbou je pastorálne pomáhať a sprevádzať spolusestry, ktoré prekonávajú smútok a žiaľ po strate ich blízkych. Cieľom prednášok je účastníčkam poskytnúť pastorálno-psychologické vzdelanie v podobe vedenia podporných skupiniek určených pre smútiace pozostalé.

Koordinátorka projektu

Mgr. Tatiana Beňuchová, evanjelická farárka

Prednášajúca

Mgr. Natália Kacianová, PhD.

Evanjelická farárka a duchovná správkyňa na Evanjelickej spojenej škole v Martine. Od roku 2008 pôsobí na Biblickej škole v Martine ako zakladateľka a koordinátorka pastorálneho štúdia Služba sprevádzania (v skratke SLZA). V cirkevnom zbore v Martine viedla podporné skupinky pre smútiacich.

Organizácia seminára

Seminár tvoria tri stretnutia, počas ktorých účastníčky absolvujú 6 prednášok. Témou prednášok sú formálne pravidlá pre vedenie jednotlivých stretnutí s pozostalými a ich obsah .
Časový rozsah jednotlivých prednášok je približne 120 min
Počet účastníčok seminára je obmedzený na max. 10 žien.

Termín prednášok

od 13.00 – 15.00
pondelok 31.5. 2021
pondelok 7.6. 2021
pondelok 14.6. 2021

Pokiaľ vnímate Vašu potrebu zapojiť sa do služby sprevádzania, ponúkame Vám tento seminár ako výborný začiatok pre Vašu nasledujúcu službu, alebo ako možnosť pre zvýšenie pastorálnych kompetencií pre súčasnú službu.

Prihlasovanie

Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese: tatianasmalova@gmail.com

Účastnícky príspevok

na celý seminár je 10,- Eur, zahŕňa vstup na seminár a materiálovo-technické zabezpečenie seminára. Zrušenie účasti s nárokom na vrátenie platby je možné najneskôr do 3 dní pred konferenciou. Po pripísaní platby na účet SEŽ Vám pošleme prihlasovacie údaje, s ktorými sa pripojíte do nášho online stretnutia.

Číslo účtu: SK2165000000000020279184
Do poznámky pre prijímateľa napíšte seminarSEZ02_vase meno (bez diakritiky).

Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi organizátorom a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.