Ofera pre materskú školu

Pripomíname Vám, bratia a sestry, že seniorálne presbyterstvo LOS ECAV na Slovensku zaviazalo cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu vykonať v mesiaci september 2019 oferu pre Cirkevnú materskú školu „Koráb“ v Liptovskom Hrádku. Ofery môžete zasielať na číslo účtu SK44 0200 0000 0031 4237 5653 „CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA KORÁB“. Do poznámky uveďte názov CZ.

Ďakujeme za Vašu štedrosť a ochotu podporiť aj túto Cirkevnú materskú školu na území nášho seniorátu.