Odpočinok pre dušu

Tento materiál môže poslúžiť jednotlivcom, ktorí sú na cestách, prežívajú dovolenkový či prázdninový čas a chcú pritom nájsť nielen telesné, ale i duchovné odpočinutie. Zároveň môže poslúžiť cirkevným zborom, ktoré ho môžu poskytnúť v chráme Božom turistickým návštevníkom.

Odpočinok pre dušu