Odhalenie pamätníka reformácie v Dolnom Kubíne

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odhalenie Pamätníka 500. výročia reformácie dňa 29. októbra 2017 o 15. hod. pri Evanjelickom kostole v Dolnom Kubíne. Sviatočný deň začína službami Božími o 10. hod., na ktorých privítame členov partnerského Cirkevného zboru ECAV Cieszyn v rámci projektu Interreg: Spoločne putujeme už 500 rokov.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín
Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku