Odhalenie pamätnej tabule v Tešíne

Tešínske biskupstvo Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku a Cirkevný zbor ECAV v Tešíne (Cieszyn) srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia pamätnej tabule venovanej vynikajúcim slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi, Michalovi Miloslavi Hodžovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a Jánovi Kalinčiakovi, ktorých vzťahy s Tešínskym Sliezskom a poľskými národnými aktivistami na jar národov boli veľmi živé a blízke.

Odhalenie sa uskutoční 10. 11. 2019 pri budove evanjelickej fary (pl. Kościelny 6) o 11:00 hod., pred tým budú slávnostné služby Božie o 9:00 hod. v Ježišovom kostole za účasti zahraničných hostí zo Slovenska a Českej republiky a speváckeho zboru Una Corda z Dolného Kubína. Program pokračuje popoludní o 12:30 hod. diskusným panelom s názvom Sloboda pre národy, sloboda pre človeka, na ktorom sa zúčastnia: biskup Mgr. Slavomír Sabol, biskup Dr. Adrian Korczago, Dr. Krzysztof Nowak, Dr. Józef Szymeczek, Zbigniew Machej, moderovať bude Dr. Wacław Gojniczek.