O Sáre

Dolný Kubín 14. november 2016 – Tak ako každý mesiac druhý pondelok, stretli sa ordinovaní bratia a sestry 14. novembra. Tento krát v chráme Božom v Dolnom Kubíne. Na začiatku ich privítala sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková, ktorá stretnutie začala zamyslením nad Božím slovom.

Po presunutí do Gäceľu pokračovali biblickou prednáškou sestry farárky Mgr. Zuzany Vaľovskej. Venovala sa Sáre, manželke Abraháma, v ktorej priblížila podrobnosti z jej života. Po prednáške sa venovali rozboru pohrebnej kázne, ktorú pripravil brat farár Mgr. Vladimír Kunovský.V rámci oznamov odznela pozvánka do Brezna na služby Božie venované spomienke na evanjelického kňaza Karola Kuzmányho, predsedu Matice slovenskej pri 210. výročí narodenia a 150. výročí jeho smrti. Sestra seniorka informovala o spoločnej Večeri Pánovej v advente a odzneli aj pozvánky na rôzne duchovné podujatia v cirkevných zboroch. Za členku ZED bola prijatá sestra Mgr. Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka.

Popoludní sa väčšina duchovných presunula do knižnice Vavrinca Čaploviča, ktorá je súčasťou Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Vavrinec Čaplovič bol veľkým zberateľom kníh na Slovensku v 19. storočí. Jeho knižnica obsahuje vzácne zbierky zo všetkých významných európskych vydavateľských centier. V súčasnosti knižnica eviduje 91 900 knižničných jednotiek. Duchovní mali možnosť zoznámiť sa s Vavrincom Čaplovičom a jeho rukopisnou darovacou listinou pre Oravskú stolicu z 15. apríla 1839. Bol to pre nich výnimočný zážitok vidieť zrenovované Biblie, inkunábuly, mapy a rukopisy s nádherným ručným zdobením, ktoré vydržali pestré celé tie roky a zub času na nich zanechal len mierne škrabance. Návšteva knižnice bola zvlášť pekným zážitkom, ktorý účastníkov obohatil a slovami Vavrinca Čaploviča povzbudil: „Nik sa nestane vzdelaným, kto nečíta, i diela staroveké, veď z nich – ako z prameňov naučí sa poznať začiatky aj súvislosti vied.“

Poďakovanie za pohostinnosť patrí cirkevnému zboru v Dolnom Kubíne, bratovi farárovi Mgr. Rastislavovi Stančekovi za sprostredkovanie návštevy knižnice a jej pracovníkom za milé prijatie, čas a odovzdané informácie.

Mgr. Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka LOS

Fotogaléria