Nové zvony sú už v Iloku

25. augusta 2018 na spiatočnej ceste z dovolenky, aby som nezaspal za volantom, zastavil som sa v cirkevnom zbore Ilok. Stretol som sa s bratom farárom Dušanom Sajákom a jeho manželkou, pohostili ma, poskytli nocľah. Pozrel som si ďalšie rekonštrukčné práce na kostole. Vybetónovali podlahu na chóre, schody naň a všeličo iné. Uprostred hrubej stavby kostola, v oltárnej časti, skveli sa novosťou dva zvony.

Nádherné!

To dalo podnet, aby sme s bratom farárom dohodli termín ich posviacky. Po úmornom kombinovaní termínov padlo definitívne rozhodnutie. Posviacka zvonov sa bude konať v sobotu 22. 9. 2018 pred 17. nedeľou po Svätej Trojici. Pozvaní sú štyria zástupcovia seniorátu.

Zbierka cirkevných zborov seniorátu pomohla urýchliť zadanie objednávky na zhotovenie zvonov, aj keď ešte nie sú vyplatené v plnej výške. Naše úsilie teda nebolo daromné.

K textu pripájam niekoľko fotografií, aby ste ich mohli vidieť. Predpokladám, že radosť každého z nás je zároveň spoločnou radosťou.

Vladimír Ferenčík