Nedeľa posledného súdu

Nebeský Otče, ďakujeme za dnešný sviatočný deň, ktorý si požehnal zvesťou svojho slova. Počuli sme, že Boží súd nie je len nejaká biblická myšlienka ale neodvratný fakt pre každého z nás. Raz sa všetci musíme postaviť pred nášho Pána a Sudcu a vydať počet zo svojho života. Naše konanie a naše myslenie bude skontrolované a zhodnotené. Je úžasné, že dnes môžeme ešte všetko napraviť, doplniť, prepísať, prepracovať oľutovať a že to môže byť z milosti Pána Ježiša zmazané. Raz však príde deň, keď sa to už nebude dať. Daj nám prosíme múdrosť, aby sme na to pamätali, aby sme svoje životy spravovali podľa Tvojho svätého slova a ako múdri šafári a pripravené družičky s radosťou očakávali príchod nášho milostivého Pána. Amen