Na návšteve vo Wisłe Malinka

Kniha „Silnejšia ako smrť“ a následné stretnutie na prezentácii tejto knihy s jej autorkou Lidiou Czyż bolo inšpiráciou k návšteve evanjelického cirkevného zboru vo Wisłe Malinke. Toto stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 13. mája 2024. V rámci pravidelných stretnutí duchovných Liptovsko-oravského seniorátu 23 duchovných a 5 neordinovaných navštívilo cirkevný zbor a zažili láskavé prijatie bratom farárom Leszkom Czyżom, jeho manželkou Lidiou a niekoľkými zamestnancami cirkevného zboru. Nasýtili nás nielen telesne, ale predovšetkým duchovne. Bolo to povzbudenie vo viere, vzájomné posilnenie bratsko-sesterskou láskou a mnohými podnetmi pre duchovnú službu v cirkvi, v našich cirkevných zboroch. Vydali svedectvo o Božej moci a milosti, ktorá ich viedla v ťažkých časoch k dôkazom, že Pán Boh je živý a koná veľké skutky, tak ako kedysi, rovnako aj dnes.

Štátna komisia, ktorá konala v celom Poľsku kontroly budov, slúžiacich na zhromažďovanie osôb, konštatovala, že kostolík, ktorý používajú, nezodpovedá normám a predpisom, a preto ho nemôžu ďalej používať. Cirkevný zbor sa rozhodol pre stavbu nového kostola. Ani netušili, pred akými ťažkými rozhodnutiami budú stáť. So všetkým sa však v modlitbách utiekali k Pánu Bohu. A On niektoré cesty zatváral a iné otváral, aby ich svojou cestou priviedol k dobrému, požehnanému výsledku. Pozemok, ktorý stál 50 000,- €, dostali napokon do daru. Samotná stavba kostola však stála 3 000 000,- € a bola financovaná predovšetkým z darov domácich viery. Kostol je netradičný s moderným vybavením. Má päťsto miest na sedenie v bohoslužobnej sále. V tej istej budove je kaviareň, ktorá slúži nielen po každých službách Božích, aby ich účastníci mohli zotrvať v priateľských rozhovoroch, ale aj pri mnohých ďalších stretnutiach. Okrem nej je tam aj jedáleň s kuchyňou, priestory pre detskú besiedku, pre biblické hodiny a semináre, miestnosť pre malé deti s mamičkami, ktoré tam môžu prostredníctvom obrazovky sledovať služby Božie. Technické vybavenie zahŕňa ozvučenie, videotechniku, priestory a zariadenie na simultánne tlmočenie do 4 jazykov. Ale nie stavba a jej vybavenie sú najpodstatnejšie, ale živá stavba z veriacich sŕdc, ochotných a zapálených členov je skutočnou hodnotou cirkevného zboru. Do práce sú zapojení nielen 4 zamestnanci platení z darov členov zboru, ale aj 150 dobrovoľných neplatených spolupracovníkov, z ktorých je 45 hudobníkov. Dobrovoľníci sú zodpovední za rôzne činnosti – venujú sa deťom, mládeži, starším, hudbe, tlmočeniu, obsluhujú v kaviarni, starajú sa o ozvučenie, premietanie, nahrávanie, prenosy cez internet a ďalšie. Počas roku prebehne v kostole množstvo rozličných duchovných stretnutí od celkom maličkých detí s mamičkami až po seniorov, ale aj koncertov, seminárov a konferencií.

Brat farár vydal svedectvo aj o Božej moci, ktorá sa prejavila v jeho živote, keď ho Pán Boh vystavil ťažkým skúškam. Po mozgovej príhode ostal ťažko postihnutý – dokázal vysloviť iba tri slová. Musel sa učiť hovoriť aj písať celkom tak ako malé dieťa. Dojemné bolo, keď povedal, že členovia cirkevného zboru sa za neho 24 hodín modlili. S manželkou prekonali aj ťažký priebeh covidu, ktorý ich oboch veľmi ťažko skúšal. Napriek tomu konštatoval, že vyšli z toho duchovne posilnení. Pán Boh nás vedie cez skúšky k pokore, dôvere a láske. To sú hodnoty, ktoré ako Božie deti a ešte viac ako tí, ktorí stoja v duchovnej službe, máme mať. Vyzval nás, aby sme prejavovali aj slovami aj skutkami lásku k svojim manželom a manželkám.

Popoludní nás naši hostitelia vzali do prezidentského zámočku, ktorý bol postavený v rokoch 1929 – 1931. V rámci areálu je postavený drevený kostolík, v ktorom sme sa poďakovali Pánu Bohu za požehnanie, ktoré sme prijali na tejto návšteve a zaspievali pieseň Smieť žiť pre Krista. Pohľadom na krásu okolitej prírody so všetkými odtieňmi sviežej zelene, ktorá sa odrážala aj na hladine v údoli položenej priehrady, sme sa rozlúčili s pekným krajom. A po vyslovení úprimnej vďaky sprevádzajúcim nás hostiteľom, vydali sme sa na cestu domov. Priniesli sme si radosť v srdci, že máme úžasného Spasiteľa Pána Ježiša, milujúceho Otca a Pomocníka Ducha Svätého, ktorý je s nami a spája nás s bratmi a sestrami po celom šírom svete. O Ňom chceme a budeme svedčiť, aby bolo požehnané Jeho meno naveky.

Katarína Hudáková