Na ceste

Každý človek kráča cestou svojho života. Každý z nás sa nachádza na ceste. Na ceste prác, povinností, na ceste radosti a šťastia, na ceste obáv i napĺňania túžob. Na ceste k Bohu. „Na ceste“ je názov nového CD s. farárky Anny Belanji a týmto názvom bol aj nazvaný hudobný večer, ktorý sme mohli stráviť pri krásnej hudbe a speve 13. 10. 2019 v našom Božom chráme v Palúdzke.

Hudba dokáže rozradostiť dušu človeka. Hudba nás dokáže priviesť k zamysleniu sa nad cestou, ktorou kráčame. Zvlášť toto vyznanie platí o duchovnej hudbe. O melódiách a slovách, ktoré vedie Svätý Duch, aby sa dotkol nášho srdca a ukázal nám tú správnu cestu pre náš život. Ďakujeme Bohu za dary, ktorými obdarúva svojich služobníkov a ďakujeme s. farárke Anne Belanji za to, že sa so svojimi darmi Ducha podelila s nami. Ona i jej kapela vniesli do nášho chrámu dar Božej lásky a pokoja a my sme pri počúvaní ich piesní i svedectva slova mohli prijať povzbudenie na ceste viery, ktorou kráčame.

Mgr. Jana Ďuranová, zb. farárka CZ Liptovský Mikuláš-Palúdzka