Muži pozdvihli sväté ruky bez hnevu a sváru

Liptovský Ondrej 3. februára 2016 – To, že muži majú dôležité miesto v každej rodine, to je neodškriepiteľný fakt. Práve tak je však pravdou, že muži majú dôležité miesto aj v rodine cirkvi. Iste je nesmiernym požehnaním, ak muž miluje Pána Boha, študuje Božie Slovo, podľa Neho žije a o Ňom aj svedčí. To je dôvod, prečo sa spojili štyri cirkevné zbory, aby sa schádzali k spoločnej biblickej hodine mužov. Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba sa každý mesiac striedajú, aby sa v nich v prvú stredu v mesiaci stretli muži k čítaniu Božieho slova.

V stredu 3. februára sa stretli v budove bývalej cirkevnej školy hneď vedľa evanjelického kostola v Liptovskom Ondreji. Zaspievali si pieseň číslo 486 „Dobre koná ten, kto pozná, ako má v Boha dúfať“ a potom už otvorili ďalšiu, štvrtú kapitolu Evanjelia podľa Marka, v ktorej seniorka Liptovsko-oravského seniorátu a domáca zborová farárka Katarína Hudáková prešla troma krátkymi Ježišovými podobenstvami. Po výklade sa zhromaždenie stíšilo k spoločným modlitbám a spoločne zaspievali pieseň číslo 265 „Ježiši, Tvoje slovo nepominie“.

Podobenstvo o svetle pod nádobou ukazuje, že svetlo spásy, svetlo evanjelia nemožno a neslobodno skrývať, pretože je určené pre každého. Podobenstvo o rastúcom zrne zase hovorí, že šírenie tejto správy nemožno zastaviť, pretože je to Boh sám, ktorý pôsobí jej šírenie a rast. To je na jednej strane upozornenie, že bez Pána Boha to nejde. Zároveň je to potešenie pre všetkých namáhajúcich sa Božích služobníkov, že Pán Boh sa postará o rast. Podobenstvo o horčičnom zrne zase ukazuje na rozdiel medzi počiatkami diela spásy a tým, čo má prísť. Teraz je to všetko nepatrné a neslávne, ale budúcnosť bude nesmierna a slávna, takže sa jej nič nevyrovná.

Najbližšie stretnutie má byť 2. marca o 18,30 hod. na fare v Liptovskom Jáne. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridajú aj ďalší bratia. Veď je napísané: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru.“ (1. Timoteovi 2, 8) A tiež: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kolosenským 3, 16)

-pt-

Fotogaléria