Modlitby za Ukrajinu

Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať

Srdečne Vás pozývame na modlitebné stretnutie, na ktorom chceme spolu s ukrajinskými bratmi a sestrami prosiť o pokoj na Ukrajine a o pomoc pre všetkých, ktorí to v tejto súvislosti potrebujú. Okrem modlitieb budú súčasťou stretnutia príhovory niektorých z našich biskupov (účasť ešte zabezpečujeme), svedectvá Ukrajincov a hudobné vstupy Metoda Rakára, Lucie Bencúrovej a Lucie Dúbravcovej.

Stretnutie sa uskutoční na Smrtnú nedeľu 3. 4. 2022 o 18:00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Partizánskej Ľupči.