Misijné centrum

Ev. materská škola
Chystáme sa vytvoriť nové detské ihrisko pre našu škôlku.
VIAC
Ev. materská škola
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zrealizoval projekt „Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši“, na ktorý získal
VIAC
Evanjelickú materskú školu v Liptovskom Mikuláši je možné podporiť jednorazovo alebo stálym príspevkom na účet Liptovsko-oravského seniorátu IBAN: SK89 0200
VIAC