Misijné centrum

Ev. materská škola
Výzva na predkladanie ponúk
Chystáme sa vytvoriť nové detské ihrisko pre našu škôlku. Príloha č. 1 – Kriteria Rozpočet Technická špecifikácia
VIAC
Ev. materská škola
Informácia o realizácii projektu
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zrealizoval projekt „Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši“, na ktorý získal
VIAC
Podporme evanjelickú materskú školu
Evanjelickú materskú školu v Liptovskom Mikuláši je možné podporiť jednorazovo alebo stálym príspevkom na účet Liptovsko-oravského seniorátu IBAN: SK89 0200
VIAC