Misijná konferencia v online priestore

Srdečne Vás pozývame na výročnú Misijnú konferenciu Misie na Níle, ktorá sa výnimočne uskutoční v online priestore. Zároveň to bude impulz pre spustenie našej novej webovej stránky. Veríme, že od 20.marca 2021 nájdete na stránke www.misiananile.sk link na video Misijnej konferencie Misie na Níle pre rok 2021, ktoré sme pre Vás s láskou pripravili.

Ponúkame pestrý cca 2-hodinový program:

  • krátke duchovné zamyslenie
  • pozdravy od misionárov z Afriky a z centrály vo Švajčiarsku
  • pohľad do zákulisia slovenskej pobočky MN
  • obohatenie programu, ktoré pripravili študenti z Biblickej školy v Haslibergu

Krátky portrét Misie na Níle

Misia bola založená v roku 1900 a má svoje korene v Evanjelickej reformovanej cirkvi. Je to verejnoprospešná (nezisková) kresťanská organizácia. Spolu s rozvojovou spoluprácou a sociálno – charitatívnymi projektami sa snaží o trvalé zlepšenie podmienok pre život znevýhodnených ľudí, ako aj o povzbudenie a posilnenie nádeje a viery v Ježiša Krista. Táto činnosť sa rozprestiera do šiestich afrických krajín popri rieke Níl. Misia na Níle sa cielene venuje chudobným ľuďom. Spoločne so svojimi partnermi sa na mieste zapája do oblasti výživy, vzdelávania, zdravia a podpory mieru. Pomoc, ktorú ponúka, je k dispozícii všetkým ľuďom.

Je tu možnosť podporiť Misiu na Níle aj darom 2% z Vašich daní. Prikladáme formulár. Srdečne ďakujeme!