Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom

Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci

V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac. Občas však stačí mať len pár priateľov, ale skutočných, blízkych a najmä takých, ktorí vedia, kde nájsť pomoc. V známom biblickom príbehu čítame iba o štyroch priateľoch, ktorí svojho porazeného kamaráta doniesli pred Pána Ježiša, aj za cenu trochu netradičného správania. Priniesli ho k Ježišovi Kristovi s vierou, že On mu môže pomôcť. Pán ich neodmietol, zachránil ho. Uzdravil jeho telo, i jeho dušu. A stačili k tomu len štyria priatelia, ale takí, ktorí poznali Krista.

Aj Misia na Níle má podobnú úlohu. Pomôcť ľuďom s ich problémom – tela i duše. Chce priniesť tým, ktorí to potrebujú, konkrétnu pomoc v ich ťažkostiach a zároveň aj dobrú správu o Božej milosti v Kristovi. Začiatkom septembra bola na Slovensku sestra Karoline Fust z Misie na Níle international, aby rozprávala o práci MN. Hovorila na troch stretnutiach – v Liptovskom Hrádku, Veličnej a na schôdzi farárov vo Važci. A čo sme sa dozvedeli?

Počuli sme postupne o troch projektoch Misie na Níle. V Egypte, Sudáne a Kongu. Vo všetkých troch krajinách vládnu veľmi zlé pomery. V Egypte je to neistota, chudoba, prenasledovanie kresťanov, v Sudáne bieda, akú si ani len nevieme predstaviť, spojená s moslimskou nadvládou a v Kongu strašná občianska vojna, ktorej koniec je v nedohľadne. Všade tam žijú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Tak po stránke telesnej, ako aj duchovnej. A misia pomáha rôznym spôsobom.

V Egypte a Sudáne pomáha skrze zdravotníctvo. V jednej krajine má nemocnicu a v druhej kliniku. Napriek všetkým ťažkostiam prinášajú obe zariadenia tak potrebnú pomoc často tým najchudobnejším a najpotrebnejším – od predčasne narodených detí až po starcov. A čo je úžasné, aj v Egypte aj v Sudáne môže každý deň znieť zvesť evanjelia i svedectvo zdravotníkov o Božej milosti pre všetkých, ktorých uši i srdcia sú pripravené. V Kongu má misia trochu iný projekt, projekt Panzi, čo znamená nádej. V jednej časti projektu sa venujú mladým ľuďom a v tejto veľmi chudobnej oblasti krajiny im dávajú do ruky remeslo, aby mohli uživiť seba i svojich blízkych prácou svojich rúk. V druhej časti projektu sa MN venuje ženám, ktorým bolo počas tejto občianskej vojny nesmierne ublížené. Zranené na tele, ale najmä na duši prichádzajú tieto ženy, aby tu našli láskavé prijatie a pomoc.

Prednášky sestry Fust však neboli len informačné. Boli aj pozvaním, výzvou stať sa priateľmi, dobrými priateľmi ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Sú nám veľmi vzdialení a predsa sa môžeme stať ich priateľmi. A to dvojakým spôsobom. Môžeme sa za túto misiu modliť. Po celom Slovensku existujú modlitebné skupinky i modliaci sa jednotlivci, ktorí mesiac, čo mesiac dostávajú modlitebné listy s konkrétnymi námetmi na modlitby. Môžete sa pridať. Druhá možnosť je zapojiť sa do pletenia pre Misiu podľa brožúrky: Pletieme pre Afriku. Mnohé sestry už podľa nej pletú. Všetky pletené veci potom odchádzajú do Švajčiarska, kde sú balené do lodných kontajnerov a posielané do Afriky. Vďaka Pánu Bohu za všetkých, ktorí sa už zapojili a srdečne pozývame aj ďalších do tejto služby.

Daniela Mikušová, ev. farárka, riaditeľka slovenskej pobočky Misie na Níle