Lekári v živote spoločnosti

V Liptovskom Mikuláši sa uskutoční vedecká konferencia: Lekári v živote spoločnosti. Od 22.9.- do 25.9.2022 je pripravený bohatý program podujatia Sláva šľachetným VII. Popularizačné semináre sú určené pre stredné zdravotnícke školy (SZŠ). Súčasťou programu budú aj spomienkové Služby Božie vo Vrbici Zbierke.

Štvrtok 22. 9. 2022

 • SZŠ Dolný Kubín: Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.- Zdravotno-sociálne aktivity župného lekára Ladislava Nádašiho
 • SZŠ Liptovský Mikuláš: Mgr. Daniela Fiačanová- Ivan Stodola – lekár, známy ako národný umelec
 • SZŠ Ružomberok: Mgr. Peter Macho, PhD.- Lekár Ján Slabej, rodák z Liptova, v korešpondencii so svojimi spolužiakmi a kolegami lekármi (Vavrom Šrobárom, Dušanom Makovickým a Júliusom Markovičom)
 • SZŠ Žilina: PhDr. Daniela Kodajová, CSc.- Od liečiteliek po promované lekárky. Osudy prvolezkýň v mnohých odboroch medicíny – prípad Terézie Tešedíkovej, Janky Hrebendovej, Ľudmily Thurzovej, Márie Bellovej, Boženy Štúrovej -Kuklovej, Márie Križanovej, Anny Šáchovej Trnovskej…

Piatok 23. 9. 2022

10.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš

 • PhDr. Peter VÍTEK: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš- Z dejín zdravotníctva v Liptove
 • Mgr. Rastislav STANČEK, PhD.: historik a ev. farár v CZ ECAV Dolný Kubín- Baltazár Demian – „írsky Matúš“
 • PaedDr. Stanislav ŽIŠKA: regionálny historik a publicista, Gymnázium Liptovský Hrádok- Jonáš Bohumil Guoth – liečil telo, kriesil dušu svojho ľudu
 • Doc. Ľuboš KAČÍREK, PhD.: historik a muzeológ, Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave- Imrich Matej Korauš – bojovník proti cholere a za vedecký spolok a časopis
 • Prof. PhDr. Peter ŠVORC, CSc.: historik, Filozofická fakulta Prešovská univerzita- Ľudovít Markušovský – organizátor uhorského zdravotníctva
 • PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD.: historička, Historický ústav SAV, Bratislava- Martinský a župný lekár Ján Petrikovich a múzejník-numizmatik
 • Mgr. Peter MACHO, PhD.: historik, Historický ústav SAV, Bratislava- Národne angažovaný lekár Július Markovič

Sobota 24. 9. 2022

9.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš

 • Mgr. Lukáš KRAJČÍR, PhD.: historik, Historický ústav SAV, Bratislava- Zdravotno-sociálne aktivity župného lekára Ladislava Nádašiho
 • PaedDr. Stanislav ŽIŠKA: regionálny historik a publicista, Gymnázium Liptovský Hrádok- Albert Škarvan – nepokojný hľadač pravdy
 • Doc. Dagmar GARAY KROČANOVÁ, PhD.: literárna historička, Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave-Gejza Vámoš: slovenský spisovateľ, fi lozof a „lekár bez hraníc“
 • Mgr. Anna FALISOVÁ, PhD.: historička, Historický ústav SAV, Bratislava- Profesor Karol Virsík zakladateľ nemocnice v Podunajských Biskupiciach a jeho boj s tbc
 • Mgr. Linda OSYKOVÁ, PhD.: historička, Historický ústav SAV, Bratislava- Vplyv lekárov, štátnych úradníkov, architektov a staviteľov na rozvoj medzivojnového zdravotníctva v Trnave
 • Mgr. Daniela FIAČANOVÁ: regionálna historička, cirkevná archivárka, Liptovský Mikuláš, Spolok Martina Rázusa- 
 • Ivan Stodola, lekár tela i duše, spisovateľ a dramatik a jeho mikulášske korene
 • PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD.: historička, Historický ústav SAV, Bratislava- Ženy v bielych plášťoch. Dlhá cesta od liečiteliek k promovaným lekárkam

Sprievodný program

Piatok 23. 9. 2022

17.00 hod. Kultúrny dom Palúdzka: Lekári tela a duše slovenského národa. Dramatické črty zo života evanjelických lekárov

 • autor: Peter Vrlík
 • účinkujú: členovia MADOS (Matičná divadelná ochotnícka scéna)
 • Vstupné dobrovoľné

Nedeľa 25. 9. 2022

9.00 hod. Vrbický evanjelický kostol: Spomienkové Služby Božie

 • Slávnostný kazateľ: Vladimír Ferenčík, farár CZ ECAV Liptovský Mikuláš, emeritný predseda Spolku Martina Rázusa

Srdečne pozývame!

Online prihláška: https://bit.ly/SlavaslachetnymVII
Prihláška e-mailom, alebo viac info: na e-mailovú adresu: jaroslav.hric@mjk.sk, www.razus.sk