Láska bez konca začala

Ružomberok 10. apríl 2016 – Tak sa to rozbehlo a my sme boli pri tom. Začal sa dnes slovenský ProChrist a skupina ľudí z cirkevného zboru Liptovský Ján prišla do Kultúrneho domu Andreja Hlinku, aby naživo všetko videla a počula: moderátorov, kapelu KVD, Violu Fronkovú a farára z Oldřichovíc Boleka Tasku. Osobne ma najviac oslovil príklad, ktorý použil Bolek Taska. Hovoril o bohatom mládencovi, o zmysle života, a použil pritom obraz huslí. On sám kedysi hrával. Husle sa dajú použiť na všeličo. Môže z nich byť veslo, kvetináč, môžu poslúžiť v prípade núdze ako palivo. Avšak skutočný pôžitok z nich bude mať až ten, kto na nich priloží sláčik a vydá tón. Podobne aj my: sme nádherné Božie nástroje: nielen na to, aby sme jedli, pili, naháňali sa každý deň za niečím, ale aby sme boli svetlom sveta, soľou zeme, Božími deťmi v tomto svete. Nech vyjdú aj ďalšie večery a nech to všetko Pán Boh v našom národe požehná.

-pt-

Fotogaléria