Konferencia v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín 3. januára 2016 – V prvú nedeľu po Novom roku sa popoludní v zborovej miestnosti CZ Dolný Kubín uskutočnila tradičná farská novoročná konferencia.

Konferenciu zahájil zborový farár domáceho cirkevného zboru Rastislav Stanček. Úvodným bodom programu bola prednáška o strastiach prekladu biblických textov brata Martina Nosála, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na katedre filozofie a zaoberá sa hermeneutikou. Na príkladoch starozmluvných textov (Veľp 1,2; Iz 15,9 a predovšetkým Iz 28,13) predstavil problémy súvisiace s charakterom hebrejského jazyka, hlavne s jeho poetickým a zvukomalebným rozmerom, s ktorými sa stretávajú prekladatelia biblických textov. Druhú prednášku o biblickom pohľade na okultizmus a ezoteriku predniesol Samuel Javornický, doktorand a religionista na katedre filozofie. Prednáška bola doplnená o snahu aplikovať biblické princípy do súčasnej situácie a predstaviť najrozšírenejšie súčasné formy okultizmu a ich ideové pozadie. Záverečnou časťou programu bolo počúvanie záznamu rozhlasového dokumentu o vojnových udalostiach v Sarajave počas vojny v Bosne srbskej novinárky Mirjany Šišolákovej, spojené so zamyslením sa nad hodnotou ľudského života a zmyslom utrpenia. Dokument uviedla sestra Veronika Mudroňová, ktorá je študentkou estetiky.

-sj-