Koncert spevokolov Liptova

Začiatok leta je pravidelne v Liptovskom Jáne spojený s prehliadkou spevokolov evanjelických cirkevných zborov Liptova. Nebolo tomu inak ani 23. júna 2019, kedy sa opäť s svätojánskom evanjelickom chráme Božom zišlo 8 spevokolov zo 6 cirkevných zborov. V pestrej prehliadke vystúpili zmiešané spevokoly spolu s mužským i detským spevokolom. Z Liptovského Trnovca vystúpil ekumenický spevokol Svornosť. Z cirkevného zboru Liptovský Ján to boli tri telesá – mužský spevokol Svätojánsky prameň, ženský spevokol a detský spevokol Svätojánske mušky. Z cirkevného zboru Hybe zase prišiel veľký spevokol Zvonček, v ktorom sa spojili dospelí i rodičia s deťmi.

V závere koncertu sa prítomným prihovoril senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega. Pripomenul, že meno Ján znamená Boh je milostivý. A práve tak je úžasnou Božou milosťou, že smieme Pána Boha v Liptovskom Jáne už 28 rokov chváliť piesňami.

Účastníci sa tiež spoločne naučili pieseň Znej haleluja Pánovi (Sing Alleluia to the Lord). Táto kresťanská pieseň sa stala akousi neoficiálnou hymnou protestov v Honkongu, ktorého prebiehajú v týchto dňoch.

Peter Taját

Program

Mužský ev. spevokol Svätojánsky prameň, Liptovský Ján
Starosloviensky otčenáš
Moje oči nevidia
Diriguje: Peter Taját

Ženský ev. spevokol, Liptovský Ján
Spievaj Pánovi
Kríž je znakom spásy

Diriguje: Peter Taját

Mužský a ženský spevokol, Liptovský Ján
Prichádzam z výšin

Diriguje: Peter Taját

Detský ev. spevokol Svätojánske mušky, Liptovský Ján
Trikrát
Sláva, našiel som Mesiáša

Diriguje: Peter Taját

Zmiešaný ev. spevokol Zvonček, Hybe
Svätý, svätý, svätý
Haleluja že žije Boh

Diriguje: Adriana Beňová

Zmiešaný ev. spevokol, Liptovská Kokava
Duchu Svätý, sláva Tebe
Chvála – Bože večný

Diriguje: Mario Činčurák

Zmiešaný ev. spevokol, Liptovský Ondrej
Duchu Boží, ku mne príď!
Buďže so mnou, Pane

Diriguje: Dušan Uličný

Zmiešaný ev. spevokol Fidelitas, Závažná Poruba
Aby nás Pán Boh miloval
Viac milovať chcem Ťa

Diriguje: Kvetoslava Antolová

Zmiešaný ekumenický spevokol Svornosť, Liptovský Trnovec
Odpusti nám, Pane, viny
Stella Maria

Diriguje: Alžbeta Bullová