Koncert spevokolov Liptova 2017 – pozvánka

Láskavo týmto pozývame na Koncert spevokolov Liptova, ktorý sa uskutoční 25. júna 2017 o 14,30 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Informácie pre spevokoly

Prosíme Vás, aby ste účasť Vášho spevokolu potvrdili najneskôr do 11. júna 2017.

Prosíme Vás, aby ste nacvičili dve piesne, prípadne jednu náhradnú. V tomto jubilejnom roku reformácie chceme dať väčší dôraz na piesne, ktoré sú buď o reformácii alebo o hlavnej myšlienke reformácie: o Božej milosti. Uvítame, ak vo Vašom repertoári budú práve takéto piesne.

Zároveň Vás prosíme, aby ste nám čím skôr zaslali na adresu cirkevného zboru Liptovský Ján nasledovné údaje:

  • názvy piesní
  • fotokópie alebo skeny piesní (v prípade, že chcete nimi obohatiť repertoár aj ďalších spevokolov; zároveň v tom prípade na koncerte obdržíte všetky zozbierané piesne)
  • pár slov o jednotlivých piesňach
  • presný názov spevokolu, meno dirigenta
  • počet členov spevokolu, ktorí plánujú prísť

I keď v tomto termíne začína aj konfirmačný tábor KoLOS, po rozhovore s predsedom VMV, bratom farárom Mgr. Danielom Vám dávame na vedomie, že tento tábor Vás nemusí nijako obmedziť v účasti na Koncerte spevokolov. Pokiaľ však predsa potrebujete skôr z koncertu odísť, prosím, dajte nám to vedieť.

Peter Taját, ev. a. v. farár