Kňazská Večera Pánova

Na začiatku adventného obdobia vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v chráme Božom v Kráľovej Lehote v 1. adventnú nedeľu dňa 1. decembra 2019 o 16. hod.

Po prijatí odpustenia a duchovného pokrmu v chráme Božom chceme spoločne zotrvať aj v rozhovoroch pri posedení, ktoré pripraví domáci cirkevný zbor. Preto vás prosíme, aby ste do štvrtku 28. novembra 2019 na seniorskom úrade potvrdili svoju účasť a v ofere pamätali na potreby cirkevného zboru.

Teším sa na stretnutie so všetkými vami v nádeji, že sa stretneme v hojnom počte, aby sme sa posilnili vo viere v nášho drahého Pána, ktorý sa stal človekom, aby sme aj my mali istotu, že Boh je v Ňom s nami v každom čase.