Kňazská Večera Pánova v Hybiach

Každý rok v 1. pôstnu nedeľu sa duchovní Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi blízkymi stretávajú na kňazskej Večeri Pánovej. V tomto roku sa toto stretnutie konalo v Evanjelickom kostole v Hybiach.

Na úvod prítomných privítal domáci zborový dozorca Miloš Tarageľ. Po jeho úvodných slovách nasledovala pieseň 89, ktorú na klávesoch zahral domáci farár Stanislav Grega a spev viedla Sára Gregová. V kázni slova Božieho sa brat farár Grega venoval úryvku z Božieho slova Marek 14, 27-31. Všimol si apoštola Petra, ktorý svojou reakciou na Ježišovo obvinenie, že ho jeden z učeníkov zradil, veľa prezradil o sebe. Ukázal, že je pyšný a príliš si zakladá na sebe. Taktiež sa povyšoval nad ostatných, čím sa vylučoval zo spoločenstva Božieho ľudu. Bol si tiež príliš istý sám sebou. Pán Ježiš to všetko veľmi dobre vedel. Ale napriek tomu Petrovi a ostatným učeníkom prisľúbil, že sa s nimi stretne v Galilei. Do tých čias musí byť ukrižovaný, čo je ten najdôležitejší bod. Vďaka nemu Aj Peter a učeníci majú šancu a nádej a vďaka nemu máme nádej aj my.

Po kázni slova Božieho už nasledovala spoveď a Večera Pánova. Na záver opäť Sára Gregová zaspievala pieseň Len milosťou môžme vstúpiť.

Po skončení pobožnosti sa prítomní presunuli do zborovej miestnosti, kde bolo pripravené bohaté občerstvenie. Kňazi a ich blízki sa tu stretli k vzájomným rozhovorom a deti našli zábavu pri stolovom futbale.