Kňazská Večera Pánova v Dolnom Kubíne

S vyznaním hriechov a prijímaním svätej Večere Pánovej vstúpili do obdobia pôstu aj kňazi Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi rodinami na spoločnej kňazskej Večere Pánovej. Konala sa v 1. pôstnu nedeľu, 6. marca 2022 v Evanjelickom chráme Božom v Dolnom Kubíne.

Hoci nemohol prísť pôvodne ohlásený kazateľ, biskup VD ECAV Peter Mihoč, zdatne ho zastúpil domáci farár Rastislav Stanček. V duchovnom príhovore na biblický text Amos 5, 1nn upozornil, že v krízových situáciách sa ponúkajú viaceré cesty, iba jedna je však skutočne cestou von. Tú cestu naznačujú Božie slová: „Hľadajte ma!“ Je to cesta, keď nestačí len veriť, ale treba túto vieru aj žiť a dokázať. Zároveň na tejto ceste nám Boh ponúka v Kristovi odpustenie.

Pri spovedi a Večeri Pánovej pomáhala aj sestra farárka Erika Stančeková. Hoci nemohla nasledovať spoločná večera, účastníci kňazskej Večere Pánovej mohli odísť domov s chutným chlebíkom, ktorý pripravili domáce sestry.