Kázne

Sestra farárka Katarína Hudáková sa podelila so zamysleniami k adventnému modlitebnému týždňu. Nech poslúžia k povzbudeniu v cirkevných zboroch alebo
VIAC
Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na
VIAC