Hrad prepevný je Pán Boh tvoj

Rok 1529 je považovaný väčšinou historikov za obdobie vzniku piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš. Presnejšie, je to rok prvého publikovania textu, ktorý mohol vzniknúť skôr. Chorál sa nachádzal aj v spevníku Andreasa Rauschera, ktorý vyšiel tlačou v Erfurte (1531). Kancionálov bolo vydaných viacero a niektoré sa nezachovali. Možno sa známy hymnus nachádzal aj v spevníku Hansa Weissa, vydaného v roku 1528. Čo podnietilo dr. Martina Luthera, aby zhudobnil text 46. žalmu? Odpovedí je v historiografii niekoľko. Napríklad tá, že Luther hľadal útočisko u Hospodina pred dojmom šírenia sa moru v roku 1527. Existuje názor, že išlo o bojovú pieseň namierenú proti osmanským útočníkom. Ponímanie významu textu sa menilo nielen dobou, ale aj rôznorodým spektrom osobností, ktoré chorál uchvátil. Hrad prepevný ako protestsong proti tým, ktorí odmietli reformáciu, či ako „Marseillaisa sedliackej vojny“, ako to vyjadril „spoluzakladateľ“ marxizmu Friedrich Engels.

Hymnus bol od počiatku veľmi obľúbený. Pôvodný rytmus skladby by sme dnes takmer nespoznali. Taktiež prešiel vývojom, počas ktorého bola Lutherova pieseň inšpiráciou organových skladateľov, ktorými boli Johann Sebastian Bach, Max Reger, Zoltán Gárdonyi a ďalší. Hrad prepevný je aj súčasťou hudobných diel Georga Friedricha Händela, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Richarda Wagnera, Jacquesa Offenbacha či Richarda Straussa. Spievanie piesne Hrad prepevný presiahlo jej náboženský charakter aj v 19. storočí. Napríklad na festivale vo Wartburgu v roku 1817 jej interpretáciu vnímali z pohľadu prezentácie nemeckej národnosti. Vyvrcholením jej nenáboženského, až militantného používania bola prvá svetová vojna.

V súčasnosti sa v našej cirkvi používa pieseň Hrad prepevný pri sviatku Pamiatky reformácie a významných cirkevných slávnostiach ako hymna Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V Nemecku ju evanjelici a. v. spievajú aj počas služieb Božích na 1. pôstnu nedeľu. V našej agende sa tento deň nazýva Invocavit a nesie tému Boj s pokušeniami. Starocirkevný lekcionár nám ponúka evanjeliový text Mt 4, 1 – 11. Pán Ježiš Kristus obstál pred pokúšaním na púšti. Obstojíš, milý čitateľ, aj ty, keď Boh bude pre teba hradom prepevným. Budem rád, ak sa podelíš o svoju životnú skúsenosť a napíšeš na mailovú adresu: casopislos@gmail.com

Pán s tebou. Svätopluk Stŕňava