História

„Bdejte, buďte stáli vo viere“ 1. Korintským 16, 13 „...bezúhonní pre deň Kristov, plní ovocia spravodlivosti, ktorá rastie z moci
VIAC
Rok 1529 je považovaný väčšinou historikov za obdobie vzniku piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš. Presnejšie, je to rok
VIAC
Margita Figuli sa narodila na Orave 2. októbra 1909 vo Vyšnom Kubíne. Je známa ako slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry
VIAC
Vladimír Kuna (1904 – 1996) sa narodil 20. októbra 1904 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Vysokú evanjelickú teologickú školu a po štúdiu
VIAC