Fond vzájomnej pomoci

Cieľom a účelom fondu je sústrediť finančné prostriedky na poskytnutie finančnej pomoci cirkevným zborom LOS, vo forme pôžičky na:

  1. rekonštrukcie kostolov
  2. opravy cirkevných objektov
  3. výstavbu nových objektov
  4. záchranu cirkevno-kultúrnych pamiatok