Dve knihy Spolku Martina Rázusa

Ponúkame Vám dve nové publikácie Spolku Martina Rázusa.

Spolok Martina Rázusa vydal publikáciu Sláva šľachetným VI s podtitulom Učiteľ je okno do sveta a života. Ide o kolektívnu monografiu erudovaných autorov, ktorí prezentujú slovenských učiteľov ľudových,, cirkevných i štátnych škôl v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho.

Spolok Martina Rázusa vydal aj faksimile pôvodného vydania knihy Jána Lajčiaka Slovensko a kultúra. Stalo sa tak sto rokov od jej prvého vydania. Ján Lajčiak ju napísal na Vyšnej Boci, kde pôsobil ako evanjelický farár. Nechcel sa zmieriť so slovenským životom v jeho zaostalej podobe. Jeho kniha aj po storočí zostáva nielen ako historický dokument, ale ako stále inšpiratívny príklad kritického myslenia založeného na vedeckom poznaní.

Cena každej publikácie je 15,- € + poštovné. Ak máte o publikácie záujem, informujte sa u brata farára Vladimíra Ferenčíka (vladifek@gmail.com).