12 – LOS ECAV – USMERNENIE o postupoch pri scudzení nehnuteľného majetku cirkevného zboru LOS ECAV na Slovensku  • Verzia
  • Stiahnuť 21
  • Veľkosť súboru 186.99 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 3. marca 2020
  • Posledná aktualizácia 3. marca 2020