Dobrovoľník – Evanjelický deň 2024

Milí priatelia. Pozývame Vás stať sa DOBROVOĽNÍKOM (pomocníkom) pri príprave Evanjelického dňa (dní), ktorý sa bude konať 22.-23.6.2024 v Ružomberku. 

Keďže pripraviť takéto podujatie a zároveň zabezpečiť jeho pokojný a zdarný priebeh nezvládne iba pár ľudí, prosíme Vás o Vašu pomoc vo forme Dobrovoľníckej spolupráce pri príprave a konaní tohto podujatia. Pri Vašom záujme o túto dobrovoľnícku činnosť, venujte prosím pár minúť vyplneniu tohto dotazníka.