Deň zborovej diakonie

Liptovský Mikuláš Raz ročne si v Liptovskom Mikuláši slávnostne pripomíname službu diakonie. V minulom storočí sa začalo s diakoniou od r 1922 a od r. 1932 sa Liptovský Mikuláš stal centrom Slovenskej evanjelickej diakonie. Tu vyškolené diakonisy odchádzali konať službu lásky do sirotincov, starobincov, nemocníc, materských škôlok a pod. po celom Slovensku. V r. 1956 museli diakonisy vyzliecť svoje rúcha a Slovenská evanjelická diakonia kvôli nevôli socialistického režimu zanikla.

Po službách Božích 26.11.2017, vyzdvihujúcich službu diakonie, boli účastníci stretnutia položiť kytice na hroby diakonís. Pani doktorka Antolová, vedúca súčasnej mikulášskej diakonie, pri hrobe tej-ktorej zosnulej sestry diakonisy povedala podrobnosti zo života. Nechýbala spoločná modlitba, pár slov brata farára Bochničku a spev zo spevníka.

Milan Vrbenský