Deň LOS 2023

Srdečne pozývame na Deň Liptovsko-oravského seniorátu v nedeľu 10. septembra 2023 o 14:30 v Ev. kostole v Liptovskom Mikuláši. Ústrednou témou stretnutia je odkaz života významnej osobnosti, ev. farára Michala Maderu. Pripravený je bohatý program pre dospelých, deti, dorast i mládež. Kazateľom bude biskup ZD Ján Hroboň. Autorka, sestra Daniela Hroncová odprezentuje knihu Vydavateľstva Tranoscius – Dobrí ľudia v zlých časoch. Tešíme sa na stretnutie s vami!