Čosi z bieloruských bremien na nás

Dolný Kubín 17. januára 2016 – V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Kristína pochádza z bieloruského mesta Vitebsk a na Slovensko prišla v rámci Európskej
dobrovoľníckej služby. Tento projekt je realizovaný cez SEM a trvá desať mesiacov. Ide predovšetkým o zapojenie dobrovoľníka do aktivít týkajúcich sa dorastu a mládeže v rámci miestneho cirkevného zboru v Púchove, kde Kristína býva. Po službách Božích, kde odznelo krátke predstavenie, sa v zborovej miestnosti uskutočnila prezentácia o Bielorusku a o situácii Evanjelickej cirkvi v tejto krajine.

Z rozprávania Kristíny bolo hneď jasné, že situácia luteránov v Bielorusku nie je veľmi priaznivá, a to aj napriek tomu, že sa na Evanjelickú cirkev vzťahuje náboženská sloboda zakotvená v ústave. V praxi je však chápaná ako cudzorodý prvok nepatriaci do bieloruskej kultúry a tradície, a teda politicky nežiadúca. Samotný farár a vznikajúci zbor, z ktorého Kristína pochádza, čaká na oficiálnu registráciu už vyše jeden a pol roka. Bez nej sú akékoľvek aktivity zboru veľmi obmedzené. Obmedzení je hneď niekoľko, a to od zákazu zhromažďovania sa pre viac ako dvadsať ľudí cez zákaz verejnej evanjelizácie, verejného propagovania akýchkoľvek aktivít zboru až po finančné obmedzenia. V súčasnosti sa bohoslužby konajú u farára v garáži jeho domu, ktorá zároveň slúži ako klubovňa, kde sa mladí môžu stretávať, či prísť si zahrať na hudobných nástrojoch alebo len tak spoločne tráviť voľný čas.

Novovznikajúci zbor neustále čelí viacerým nemalým výzvam. Okrem čakania na registráciu cirkvi a riešenia otázky zborového priestoru, v ktorom by sa mohlo spoločenstvo stretávať, je ďalšou výzvou aj zabezpečenie priestoru pre dorast a mládež na letné tábory. V súčasnosti sa tieto biblické tábory konajú v záhrade v dedine Dolža neďaleko Vitebska. Deti a mládež spia v stanoch a medzi zariadením tábora nie sú ani sprchy, ani toalety, ale latrína a poľná sprcha. Víziou pastora je na tomto mieste vybudovať malé centrum s niekoľkými chatkami a spoločenským priestorom, ktoré by mohlo slúžiť na organizovanie týchto letných táborov, ale taktiež s potenciálom využitia miesta aj pre iné aktivity počas roka, z ktorých by vznikajúci zbor mohol mať finančný príjem. Všetko je to však zatiaľ ešte len hudba budúcnosti a chce to veľa modlitieb a aj finančnej podpory.

Pri počúvaní o situácii miestnej luteránskej cirkvi v Bielorusku si človek uvedomí, aké vzácne je mať na Slovensku slobodu vierovyznania. Možnosť slobodne sa stretávať, hlásať Božie slovo a nemusieť skrývať naše kresťanské aktivity je veľký dar. Nemali by sme však ostať len pri tom. Ako cirkev – telo Kristovo veríme, že si jednotlivé údy majú pomáhať navzájom, lebo ako je napísané v Prvom liste Korintským: „Ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy.“

Chceme Vás teda povzbudiť k modlitbám za bratov a sestry v Bielorusku. A takisto je v prípade záujmu možné tento vznikajúci zbor podporiť aj finančne.

Ivana Juráková