Čo očakávaš od dobrého spoločenstva?

Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 – Človek potrebuje mať spoločenstvo. Nikomu nie je dobre samému, a o tom svojou pútavou prednáškou hovoril brat Emanuel Lippuner na spoločnej mládeži, ktorá sa stretla v Liptovskom Mikuláši, v sobotu 18. marca 2017. Témou tejto spoločnej mládeže bol „Život v spoločenstve“.

Skupina mladých ľudí si pripravila scénku, v ktorej predviedli, ako funguje dnešné spoločenstvo. Mladí ľudia sa stretnú, no neraz len ťukajú do mobilov, či notebookov a vravia si ako ich spoločenstvo funguje. A keď príde niekto starší medzi nich a chce tvoriť spoločenstvo s nimi, tak ho vysmejú. Na začiatku stretnutia všetkých brat Emanuel Lippuner rozdelil na štyri skupiny a položil otázku: „Čo očakávaš od dobrého spoločenstva?“ Každá skupina mala na túto otázku uviesť odpovede. Počas ďalšieho výkladu poukazoval na to, že to, čo je pre mladých ľudí dôležité a čo oni sami uviedli: dôvera, úprimnosť, láska, opora, sa nedá vybudovať cez facebook, twitter, whatsapp, či iné sociálne siete. Jediný, na kom sa dajú zakladať a budovať vzťahy a dobré spoločenstvo je Pán Boh. Ak sa človek na Neho spolieha, On sám pomôže a tvorí dobré vzťahy medzi nami.

V závere dve dievčatá hovorili o náprave vzťahov, ktoré prežili každá vo svojich životoch. Hovorili o tom, ako im Pán Boh ukázal cestu k náprave. Jedna z nich povedala, že neraz sa podobáme kameňom, ktoré do seba narážajú a spôsobujú si iba bolesť. Podobne ako kamene, aj my máme ostré hrany, ktorými sa zraňujeme. Pán Boh nám pomáha okresať naše hrany a budovať pekné vzájomne vzťahy založené na Jeho láske. Tak ako čítame v 1. liste Petra v 2. kapitole:  Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom. Pán Boh poslal svojho Syna medzi nás, aby sme s Ním a skrze Neho budovali vzájomné vzťahy. Poslal Ho, aby sme mohli prísť k Otcovi, ale aj k sebe navzájom. On urobil preto všetko, dajme sa Ním viesť.

Stretnutie bolo požehnané, nie len pri téme, ale aj pri piesňach, modlitbách, rozhovoroch a hrách. Vďaka Pánu Bohu, že môžeme takéto spoločenstva budovať vo svojich cirkevných zboroch, ale aj spoločne v Liptove.

Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka

Fotogaléria