Turistika unavila telo, ale povzbudila ducha

Posted Posted in Život LOS

Hoci nasledujúci citát môže vyznievať trocha pateticky, predsa vyjadruje to, na čo by sme v živote nemali zabúdať: Cesta je niekedy dôležitejšia ako cieľ. Práve spoločná cesta je tiež prvoradým cieľom, ktorý náš spoločný výlet sledoval. Prejsť spoločne kúsok cesty, priblížiť sa jeden druhému, zdolať kopce, aj zostúpiť do dolín, no aj spoločne zastať a […]

Aké je milé, keď bratia spolu bývajú… a Pánovi spievajú!

Posted Posted in Život LOS

September býva nielen začiatkom nových prác v škole, ale aj v evanjelických spevokoloch. Spevokoly cirkevných zborov Liptovský Ján a Liptovský Ondrej začali túto novú sezónu netradične – zájazdom do Nemecka, kde okrem iného na viacerých miestach spievali. Zájazd sa konal 10. – 15. septembra 2019 a zúčastnili sa ho mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský […]

Zostaň s nami, Pane!

Posted Posted in Život LOS

V povojnovom období, na prelome štyridsiatych a päťdesiatych, rokov vzniklo v Liptovsko-oravskom senioráte viacero nových zborov, ktoré sa vytvorili osamostatnením jednej alebo niekoľkých dcérocirkví (fílií) od veľkých cirkevných zborov. Bolo to veľmi prezieravé rozhodnutie, ktoré bolo iniciované zo seniorátu, na čele ktorého vtedy stál senior Ľudovít Šenšel. Veľké fílie mali vtedy svojich kantorov – učiteľov, […]

Zborový deň v Dolnom Kubíne

Posted Posted in Život LOS

V nedeľu, 1.9.2019 sa konal Zborový deň Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dolnom Kubíne. Už v piatok panoval na farskom dvore čulý ruch až do samého večera. Muži stavali stany a nosili stoly a lavice, ženy zasa chystali v kuchyni čo bolo treba na výnimočný deň. V nedeľu už zavčasu ráno rozvoniaval guláš, […]

Turistický výlet Liptovsko-oravského seniorátu

Posted Posted in Život LOS

Miesto stretnutia: Parkovisko Bobrovecká vápenica Potrebné je prísť autami – Z Liptovského Mikuláša sa vydáte k Liptovskej Ondrášovej, tam odbočíte na Bobrovec, ten prejdete (Jalovec obídete) až na Parkovisko Bobrovecká Vápenica – tam sa stretneme. Dátum: 14.9.2019 Čas: 9.00 Trasa: Bobrovecká dolina1. Parkovisko – Tokariny (cca 45 min.)2. Tokariny – Babky (cca 50 min.)Prestávka s […]

Voľné miesta v Tranosciu

Posted Posted in Život LOS

V Tranosciu je voľné miesto skladníka a chceme túto pozíciu obsadiť čím skôr. Ide o plný pracovný úväzok, Potrebné je vedieť pracovať s PC a ovládať základné programy. Lepší by bol muž, vzhľadom na to, že ide o manipuláciu balíkov a dodaného tovaru, ale nikto nie je vylúčený.Taktiež potrebujeme obsadiť miesto predavačky v predajni v […]

Pod jednou strechou

Posted Posted in Život LOS

Leto a dovolenky vrcholia a my sa vám chceme opäť pripomenúť a doplniť informácie ohľadom víkendovky ROS LOS. V dňoch 6.-8. septembra 2019  pripravujeme v Račkovej doline v chate J. A. Komenského víkend pre rodiny ROS LOS s názvom –  „Pod jednou strechou“. Cieľom je povzbudiť sa na začiatku školského roka v dobrom smerovaní rodiny a možno i v […]

Posvätili reštaurovaný oltár

Posted Posted in Život LOS

S vďačnosťou v srdciach stretli sa veriaci v 6. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 28. júla 2019 na službách Božích v modlitebni v Jakubovanoch, aby posvätili reštaurovaný neskorobarokový oltár „Ukrižovania“. Posviacku oltára vykonal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega a to zvesťou Božieho slova z 1M 12,7.8 a modlitbou. Kázňou Božieho slova poslúžila Daniela Mikušová, farárka v Liptovskom Petre, ktorá […]

Koncert spevokolov Liptova

Posted Posted in Život LOS

Začiatok leta je pravidelne v Liptovskom Jáne spojený s prehliadkou spevokolov evanjelických cirkevných zborov Liptova. Nebolo tomu inak ani 23. júna 2019, kedy sa opäť s svätojánskom evanjelickom chráme Božom zišlo 8 spevokolov zo 6 cirkevných zborov. V pestrej prehliadke vystúpili zmiešané spevokoly spolu s mužským i detským spevokolom. Z Liptovského Trnovca vystúpil ekumenický spevokol […]

Dvadsaťročný Svätojánsky prameň oslavoval

Posted Posted in Život LOS

„Je to zázrak,“ povedal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega v nedeľu 19. mája 2019. Stalo sa tak v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne popoludní a slová boli adresované mužskému evanjelickému spevokolu Svätojánsky prameň z Liptovského Jána. Tento spevokol si totiž pripomenul 20 rokov svojej existencie na slávnostnom koncerte. Prvý nácvik mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň […]