Zverejnený Publikované v: Život LOS

Momentálna situácia pandémie korona vírusu spôsobuje, že mnoho ľudí v spoločnosti nemôže využívať služby verejných organizácii a sú odkázaní na nezištnú pomoc ľudí zo svojho okolia. Ak môžeš a chceš, Tvoja pomoc môže ostatným zlepšiť ich zložitú situáciu. #ZvladnimeToSpolu

Seniorálny konvent 14. 3. nebude

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Drahí priatelia, bratia a sestry,  na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň po oficiálnom vydaní Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV […]

Napodobňujem Krista

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom dome nás privítala miestna farárka-konseniorka Katarína Hudáková. Domáci dorastenci zaspievali spolu s ostatnými niekoľko piesní a nasledovalo niekoľko hier. K téme stretnutia „Nasledujem Krista“ prehovoril Marián Grega. Po stretnutí opäť bolo výborné občerstvenie, ktoré pripravil […]

Jeden kostol – tri príbehy

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V nedeľu 13. októbra v ružomberskom kostole zazneli tri silné príbehy. Sestra Viola Fronková, autorka knihy „Cirkev v útlaku“, nám postupne predstavila životné zápasy troch mužov, ktorých ružomberský kostol určitým spôsobom spája. Prvým bol Vladimír Pavel Čobrda. Farár, dištriktuálny i generálny biskup, organizátor duchovného života na dolnom Liptove i stavby nového ružomberského kostola, školy i fary. V. P. Čobrda bol […]

Na ceste

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Každý človek kráča cestou svojho života. Každý z nás sa nachádza na ceste. Na ceste prác, povinností, na ceste radosti a šťastia, na ceste obáv i napĺňania túžob. Na ceste k Bohu. „Na ceste“ je názov nového CD s. farárky Anny Belanji a týmto názvom bol aj nazvaný hudobný večer, ktorý sme mohli stráviť pri krásnej hudbe a speve 13. 10. […]

Seniorátne stretnutie žien v Istebnom

Zverejnený Publikované v: Život LOS

„Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva“ Žalm 68, 12 V nedeľu 13. 10. sa v Istebnom na Orave uskutočnilo Seniorálne stretnutie žien LOS pri príležitosti osobnej prezentácie najnovšej knižky spisovateľky Rút Krajčiovej-Krajinskej „Zvestovateľky“, ktorá ponúka zaujímavú cestu cez Božie slovo tak, ako sme to ešte nezažili. Biblické príbehy sú popretkávané skúsenosťami zo života autorky. Hostiteľka, […]

Čo sa dialo koncom septembra v Hybiach?

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Piatok 20. 9. Už v práci mi ubiehali myšlienky, ako strávim víkend. Tešila som sa na zborové dni ECAV Hybe, ktorých sa pravidelne zúčastňujem. Program pod názvom „Život ako hra“, ktorý som dostala aj do schránky, bol pestrý a zaujímavý. Na detskej párty a hrách som sa síce nezúčastnila, ale keď som prišla na večerný program a videla som […]

Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci

Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom

Zverejnený Publikované v: ZED, Život LOS

V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac. Občas však stačí mať len pár priateľov, ale skutočných, blízkych a najmä takých, ktorí vedia, kde nájsť pomoc. V známom biblickom príbehu čítame iba o štyroch priateľoch, ktorí svojho porazeného kamaráta doniesli pred Pána Ježiša, […]