Požiar kostola v Hybiach - zbierka

Požiar kostola v Hybiach – zbierka

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Okrem tohto spôsobu podpory cirkevného zboru Hybe dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV schválilo dištriktuálnu oferu na obnovu požiarom zničeného chrámu. Dištriktuálna ofera sa uskutoční na hlavných službách Božích v 4. nedeľu po Zjavení dňa 29. januára 2017. Dištriktuálnu oferu je možné zasielať na účet BÚ VD: SK83 0900 0000 0000 9629 3513, VS: 1701, správa pre […]

Muži-evanjelici o Márii

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Ondrej 7. decembra 2016 – V Liptovskom Ondreji sa konala posledná tohtoročná biblická hodina mužov. Sestra seniorka Katarína Hudáková vybrala na toto adventné stretnutie adventnú tému: o Márii. Predstavila túto postavu z biblického pohľadu i z pohľadu iných cirkví. -pt- Fotogaléria

Aj kňaz potrebuje odpustenie

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Ján 27. novembra 2016 – Aj kňaz potrebuje povzbudenie, duchovné posilnenie i odpustenie hriechov, aby to mohol prinášať iným. Preto sa kňazi a ich príbuzní stretli v 1. adventnú nedeľu na kňazskej Večeri Pánovej v chráme v Liptovskom Jáne. Spovedným príhovorom poslúžil domáci farár Peter Taját, keď si za jeho základ zvolil slová zo […]

O Sáre

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 14. november 2016 – Tak ako každý mesiac druhý pondelok, stretli sa ordinovaní bratia a sestry 14. novembra. Tento krát v chráme Božom v Dolnom Kubíne. Na začiatku ich privítala sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková, ktorá stretnutie začala zamyslením nad Božím slovom. Po presunutí do Gäceľu pokračovali biblickou prednáškou sestry farárky Mgr. Zuzany Vaľovskej. […]

Hovorili o misii a o Kristíne Royovej

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Peter 25. septembra 2016 – Kristína Royová je najprekladanejšou slovenskou spisovateľkou, jej diela preložili do 36 jazykov.  Svoju prvú knižku Bez Boha na svete napísala vraj za jednu noc pri sviečke a v roku 1929 vyšla aj v Číne. Bol to prvý preklad slovenského literárneho diela do čínštiny. V poslednú septembrovú sobotu spomínali na Kristínu Royovú v evanjelickom kostole […]

Sláva šľachetným

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Mikuláš 23. – 25. september 2016 – Spolok Martina Rázusa v dňoch od 23. do 25. septembra zorganizoval vedecko-popularizačnú konferenciu ako štvrté pokračovanie cyklu Sláva šľachetným s názvom Osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Odbornými garantmi boli Historický ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry a Ozbrojené zbory Slovenskej republiky. Prvý blok sa niesol […]

Rôznymi jazykmi radostne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Ján 26. júna 2016 – K trom domácim spevokolom, mužskému, ženskému a detskému, sa pridali tri spevokoly spoza hraníc cirkevného zboru, aby prispeli do programu tohtoročného Koncertu spevokolov Liptova. Smrečany, Liptovský Trnovec a Liptovská Kokava merali k nám cestu, aby spolu s nami predstavili plejádu piesní rôznych štýlov i rôznych jazykov: obľúbenú spevníkovú Smieť […]

Láska bez konca začala

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Ružomberok 10. apríl 2016 – Tak sa to rozbehlo a my sme boli pri tom. Začal sa dnes slovenský ProChrist a skupina ľudí z cirkevného zboru Liptovský Ján prišla do Kultúrneho domu Andreja Hlinku, aby naživo všetko videla a počula: moderátorov, kapelu KVD, Violu Fronkovú a farára z Oldřichovíc Boleka Tasku. Osobne ma najviac oslovil príklad, […]