Napodobňujem Krista

Posted Posted in Život LOS

Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom dome nás privítala miestna farárka-konseniorka Katarína Hudáková. Domáci dorastenci zaspievali spolu s ostatnými niekoľko piesní a nasledovalo niekoľko hier. K téme stretnutia „Nasledujem Krista“ prehovoril Marián Grega. Po stretnutí opäť bolo výborné občerstvenie, ktoré pripravil […]

Jeden kostol – tri príbehy

Posted Posted in Život LOS

V nedeľu 13. októbra v ružomberskom kostole zazneli tri silné príbehy. Sestra Viola Fronková, autorka knihy „Cirkev v útlaku“, nám postupne predstavila životné zápasy troch mužov, ktorých ružomberský kostol určitým spôsobom spája. Prvým bol Vladimír Pavel Čobrda. Farár, dištriktuálny i generálny biskup, organizátor duchovného života na dolnom Liptove i stavby nového ružomberského kostola, školy i fary. V. P. Čobrda bol […]

Na ceste

Posted Posted in Život LOS

Každý človek kráča cestou svojho života. Každý z nás sa nachádza na ceste. Na ceste prác, povinností, na ceste radosti a šťastia, na ceste obáv i napĺňania túžob. Na ceste k Bohu. „Na ceste“ je názov nového CD s. farárky Anny Belanji a týmto názvom bol aj nazvaný hudobný večer, ktorý sme mohli stráviť pri krásnej hudbe a speve 13. 10. […]

Seniorátne stretnutie žien v Istebnom

Posted Posted in Život LOS

„Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva“ Žalm 68, 12 V nedeľu 13. 10. sa v Istebnom na Orave uskutočnilo Seniorálne stretnutie žien LOS pri príležitosti osobnej prezentácie najnovšej knižky spisovateľky Rút Krajčiovej-Krajinskej „Zvestovateľky“, ktorá ponúka zaujímavú cestu cez Božie slovo tak, ako sme to ešte nezažili. Biblické príbehy sú popretkávané skúsenosťami zo života autorky. Hostiteľka, […]

Čo sa dialo koncom septembra v Hybiach?

Posted Posted in Život LOS

Piatok 20. 9. Už v práci mi ubiehali myšlienky, ako strávim víkend. Tešila som sa na zborové dni ECAV Hybe, ktorých sa pravidelne zúčastňujem. Program pod názvom „Život ako hra“, ktorý som dostala aj do schránky, bol pestrý a zaujímavý. Na detskej párty a hrách som sa síce nezúčastnila, ale keď som prišla na večerný program a videla som […]

Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci

Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom

Posted Posted in ZED, Život LOS

V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac. Občas však stačí mať len pár priateľov, ale skutočných, blízkych a najmä takých, ktorí vedia, kde nájsť pomoc. V známom biblickom príbehu čítame iba o štyroch priateľoch, ktorí svojho porazeného kamaráta doniesli pred Pána Ježiša, […]

Pod jednou strechou 2019

Posted Posted in Život LOS

Prvý septembrový víkend sme sa už po druhýkrát ocitli pod jednou strechou. Bola to konkrétne strecha chaty Jána Ámosa Komenského v Račkovej doline. A bolo nás 42. Veľkí aj malí, skúsenejší aj tí na začiatku spoločnej cesty. Manželské páry bez detí, ale najmä rodiny s deťmi. To bola zostava tohoročnej víkendovky Liptovsko-oravského seniorátu. A tak, […]

To najlepšie alebo nič

Posted Posted in Život LOS

Najstarší výrobca automobilov na svete, spoločnosť Mercedes-Benz, mala dosť času na to, aby zistila, že jej reklamné heslo je skutočne múdre: „To najlepšie alebo nič.“ Túto múdrosť však už dávno pred ňou dal Pán Boh poznať Mojžišovi, keď jeho ústami ponúkol Izraelcom dve cesty: cestu s Pánom Bohom a cestu bez Neho. Cestu života a […]