Posviacka zvonov v chorvátskom Iloku

Posted Posted in Život LOS

To čo bolo naplánované, stalo sa skutočnosťou. Deň pred posviackou zvonov sa už za tmy dostali do Iloku zástupcovia seniorátu – Katarína Hudáková, Rajmund Bradík zástupca seniorálneho dozorcu a zborový dozorca Jasenovej, 14-ročný Radko Jančuška z Jakubovian a Vladimír Ferenčík. V sobotu 22. 9. 2018 sa uskutočnila posviacka dvoch nových zvonov, na ktoré prispeli všetky cirkevné zbory, niektorí duchovní […]

Pozvánka na posviacku zvonov do Iloku

Posted Posted in Život LOS

Dostali sme túto milú pozvánku zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Iloku. Srdečne Vás pozývame na posviacku zvonov v sobotu 22. septembra 2018 o 10. hod. v EAVSCZ Ilok,, Trh. A. Vereša 1, Chorvátsko. „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. “ Židom 4, 7 „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“ Rímskym […]

Nové zvony sú už v Iloku

Posted Posted in Život LOS

25. augusta 2018 na spiatočnej ceste z dovolenky, aby som nezaspal za volantom, zastavil som sa v cirkevnom zbore Ilok. Stretol som sa s bratom farárom Dušanom Sajákom a jeho manželkou, pohostili ma, poskytli nocľah. Pozrel som si ďalšie rekonštrukčné práce na kostole. Vybetónovali podlahu na chóre, schody naň a všeličo iné. Uprostred hrubej stavby kostola, v oltárnej časti, skveli sa novosťou […]

Stretnutie rodín – pozvánka

Posted Posted in Život LOS

Milí priatelia, bratia a sestry! Leto, ale aj prípravy na novýškolský rok vrcholí a my vám chceme ponúknuť jeden špeciálny víkend, ktorým si môžte predĺžiť leto a zároveň sa nechať povzbudiť vo vzťahoch i v službe rodinám. Je to venované všetkým rodinám, nielen farárskym a laickým služobníkom. Veríme totiž, že stretnutie môže povzbudiť aj ďalšie […]

Návšteva v Iloku

Posted Posted in Život LOS

V dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 sme navštívili (Vladimír Pavlík a Vladimír Ferenčík) priateľov a známych na Dolnej zemi. Najprv sme zavítali do cirkevného zboru Aradáč. Posedenie na farskej terase bolo vzácnou chvíľou pre spoločné rozhovory s bratom farárom Vladimír Lovásom ml. a jeho manželkou. Potešili sme ich knižnými darčekmi a sladkosťami pre deti v cirkevnom zbore od sponzora. Domáci […]

Výsledky volieb seniora LOS ECAV

Posted Posted in Život LOS

Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“ Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega. Sčítacia komisia spočítala hlasy 3. júla […]

Muži o Červených sviatkoch

Posted Posted in Život LOS

Dolný Kubín 25. apríla 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky. Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela […]

Biblická olympiáda

Posted Posted in Život LOS

Liptovský Mikuláš 20. apríla 2018 – V budove Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila Biblická olympiáda. Opäť boli spojené dve kolá súťaže: seniorátne kolo Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo Evanjelickej spojenej školy. Súťaže sa spolu zúčastnilo 85 žiakov v štyroch kategóriách od tretieho ročníka na záklanej škole až po strednú školu. V […]

Zbierka pre Ilok

Posted Posted in Život LOS

Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich možností do zbierky zapojili. Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v najvýchodnejšom cípe Chorvátska. Cirkevný zbor má 850 členov. Od r. 1999 pôsobia v ňom manželia Dušan a Božena Sajákovci. Bohoslužobným […]