Sláva šľachetným VI

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Šiesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom! „Učiteľ má horieť svetlom vlastným, čistým, ligotavým, nezakaleným, má byť vzorom  tých cností, ktorými vyučuje a ku nímž vedie.“ Makovický, J. D. (Priateľ školy a literatúry, 1861). Do loga nášho podujatia,  podobne ako do názvu kolektívnej monografie  ‒ Dobrý učiteľ je okno do sveta a života – […]

Online programy v senioráte

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy, Život LOS

Srdečne Vás pozývame pozerať tieto duchovné programy z cirkevných zborov nášho seniorátu. Liptovsko-oravský seniorát Piatok 18:00 • Online stretnutie dorastu (YouTube Liptovsko-oravský seniorát, YouTube ECAV Hybe) Dolný Kubín Nedeľa 10:00 • Detská besiedka (YouTube besiedka kubin)Nedeľa • Kázeň (FB Evanjelický Kubín)Nedeľa • Biblický príhovor (YouTube Evanjelická Horná Orava)Streda 18:00   • Online biblická hodina pre mužov – […]

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Momentálna situácia pandémie korona vírusu spôsobuje, že mnoho ľudí v spoločnosti nemôže využívať služby verejných organizácii a sú odkázaní na nezištnú pomoc ľudí zo svojho okolia. Ak môžeš a chceš, Tvoja pomoc môže ostatným zlepšiť ich zložitú situáciu. #ZvladnimeToSpolu