Online schôdza ZED LOS

Zverejnený Publikované v: ZED, Život LOS

Napriek súčasným obmedzeniam sa farári Liptovsko-oravského seniorátu stretli na pracovnej porade, a to v online priestore (Google Meet). Úvodnou pobožnosťou poslúžila sestra farárka Lýdia Kordošová. S prednáškou „Môže ma služba až príliš pohlcovať?“ vystúpil Ing. Pavel Raus, M. A. Clin. Psy, M. A. Theol. Zazneli aj aktuálne informácie.

Kňazská Večera Pánova

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy, ZED

Na začiatku adventného obdobia vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v chráme Božom v Kráľovej Lehote v 1. adventnú nedeľu dňa 1. decembra 2019 o 16. hod. Po prijatí odpustenia a duchovného pokrmu v chráme Božom chceme spoločne zotrvať aj v rozhovoroch pri posedení, ktoré pripraví domáci […]

Schôdza ZED LOS a pracovná porada 11. 11. 2019

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 11. novembra 2019 o 8,30 hod. vo Východnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program 8,30 Ranná pobožnosť: Mgr. Vladimír Pavlík9,15 Prestávka na občerstvenie9,30 Kázňová prípravka: Mgr. Ľubomír Kordoš10,00 Správy […]

Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci

Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom

Zverejnený Publikované v: ZED, Život LOS

V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac. Občas však stačí mať len pár priateľov, ale skutočných, blízkych a najmä takých, ktorí vedia, kde nájsť pomoc. V známom biblickom príbehu čítame iba o štyroch priateľoch, ktorí svojho porazeného kamaráta doniesli pred Pána Ježiša, […]

Schôdza ZED LOS 14. 10. 2019

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 14. októbra 2019 o 8,30 hod. vo Veličnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program: 8:30 Ranná pobožnosť Mgr. Erika Pospíšilová 9:15 Prestávka na občerstvenie 9:30 Prednáška a diskusia Mgr. […]

Schôdza ZED LOS a pracovná porada

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok 9. septembra 2019 o 8,30 hod. vo Važci. Stretnutie začne v kostole Večerou Pánovou so spoveďou, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program: 8,30 Večera Pánova so spoveďou Mgr. Viktor Sabo9,15 Prestávka na občerstvenie9,30 Prednáška a […]

Zasadnutia ZED LOS a pracovné porady 2019/2020

Zverejnený Publikované v: ZED

BOH HĽADÁ…… ľudí orientujúcich sa podľa zasľúbení, nie podľa skúseností… ľudí hľadiacich dopredu, nie porovnávajúcich.… modliacich sa, nie aktivistov. Miesto Pobožnosť Kázňová prípravka 9. september 2019 Važec Sabo Viktor Ďuranová Janka 14. október 2019 Veličná Pospíšilová Erika Činčurák Mario 11. november 2019 Východná Pavlík Vladimír Kordoš Ľubomír 9. december 2019 Závažná Poruba Paciga Ján Šípka […]