Chcemviac večer

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Pozývame vás na Chcemviac večer. Stretneme sa fyzicky v Prešove, v Dvorane Kolégia. Prihlásiť sa môžete tu:google formulár alebo online na youtube kanáli EVS:https://www.youtube.com/channel/UCtWheHmWwuokUASxXus4NBw Tešia sa na Vás: Slavomír Slávik, Peter Michalčík, Andrej Velebír, Dávid Motýľ, Vlado Gál, Stano Kupský, Šimon Brehuv, Ivana ”Bizi” Argayová, Alexandra Motýľová, Táňa Velebírova a ďalší… Chcemviac večer je priestor, kde sme inšpirovaní a zažívame nebo.Vytvárame […]

20. Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Pozývame vás na jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa bude konať v sobotu 7. augusta 2021. Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 7. augusta 2021 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m […]

Výsledok voľby seniorálneho dozorcu

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Milí bratia, milé sestry! Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov volieb.“ Na základe tohto uznesenia predsedníctvo LOS ECAV vyhlasuje, že seniorálnym dozorcom LOS ECAV na Slovensku sa stal Ing. Peter Gärtner, ktorý získal 97,24% hlasov voličov prítomných na zborových konventoch […]

Online seminár Plačte s plačúcimi – pozvánka

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú skúsenosti s pastorálnou službou alebo psychologické vzdelanie, a ich túžbou je pastorálne pomáhať a sprevádzať spolusestry, ktoré prekonávajú smútok a žiaľ po strate ich blízkych. Cieľom prednášok je účastníčkam poskytnúť pastorálno-psychologické vzdelanie v podobe vedenia […]

Voľba dozorcu LOS

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

V piatok 14. mája 2021 sa v Kultúrnom dome v Jasenovej uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu. Predmetom jej zasadnutia bol výber kandidátov na funkciu dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu. Kandidačná porada na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva LOS ECAV kandidovala do funkcie dozorcu LOS ECAV brata Ing. Petra Gärtnera. Seniorálne presbyterstvo prijalo uznesenie č. 3/2021: […]

Vyhlásenie k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Bratstvo Liptovsko-oravského seniorátu sa pridáva k tomu vyhláseniu, ktoré vydal zbor biskupov ECAV na Slovensku. Vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne Päivi Räsänen. Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa pripája k podporným hlasom mnohých z celého sveta a vyjadruje podporu pani Päivi Räsänen, členke […]