Ján Kaššovic

Zverejnený Publikované v: História

„Bdejte, buďte stáli vo viere“ 1. Korintským 16, 13 „…bezúhonní pre deň Kristov, plní ovocia spravodlivosti, ktorá rastie z moci Ježiša Krista.“ Filipským 1, 10 Ján Kaššovic o svojom živote napísal: „Pri pohľade na svoju minulosť môžem vyznať s Jeremiášom: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí“; (tento verš Kralickí prekladajú: Když jsme […]

Hrad prepevný je Pán Boh tvoj

Zverejnený Publikované v: História

Rok 1529 je považovaný väčšinou historikov za obdobie vzniku piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš. Presnejšie, je to rok prvého publikovania textu, ktorý mohol vzniknúť skôr. Chorál sa nachádzal aj v spevníku Andreasa Rauschera, ktorý vyšiel tlačou v Erfurte (1531). Kancionálov bolo vydaných viacero a niektoré sa nezachovali. Možno sa známy hymnus nachádzal aj v spevníku Hansa […]

Zobrazovala starozmluvných kráľov

Zverejnený Publikované v: História

Margita Figuli sa narodila na Orave 2. októbra 1909 vo Vyšnom Kubíne. Je známa ako slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež. Študentské časy strávila na Gymnáziu v Dolnom Kubíne, nakoniec ale maturovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Následne túžila pokračovať vo vzdelávaní v Prahe (maliarstvo), čo jej však nevyšlo. Niekoľko rokov pracovala ako anglická korešpondentka […]

Zachránil 26 židovských detí

Zverejnený Publikované v: História

Vladimír Kuna (1904 – 1996) sa narodil 20. októbra 1904 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Vysokú evanjelickú teologickú školu a po štúdiu od roku 1929 pôsobil ako farár v Liptovskom Jáne, potom v rokoch 1938 – 1959 v Evanjelickom cirkevnom zbore v Liptovskom Mikuláši. Najprv tu pôsobil po boku brata farára Michala Maderu, ktorý v 25. apríla […]