Pamiatka posvätenia chrámu

Zverejnený Publikované v: Modlitby

Nebeský Otče, dnes Ti chceme ďakovať za toto výnimočné miesto, ktoré z Tvojej milosti pred mnohými rokmi postavili naši predkovia. Túžili byť v Tvojej blízkosti, túžili počúvať Tvoje slovo, túžili byť s Tebou spojení vo sviatostiach. Budovať chrám ako stavbu je rovnako náročné ako budovať stavbu cirkvi, rodiny či svojho duchovného života. Sami zo svojich síl to nedokážeme. […]

Nedeľa posledného súdu

Zverejnený Publikované v: Modlitby

Nebeský Otče, ďakujeme za dnešný sviatočný deň, ktorý si požehnal zvesťou svojho slova. Počuli sme, že Boží súd nie je len nejaká biblická myšlienka ale neodvratný fakt pre každého z nás. Raz sa všetci musíme postaviť pred nášho Pána a Sudcu a vydať počet zo svojho života. Naše konanie a naše myslenie bude skontrolované a zhodnotené. Je úžasné, že dnes […]

Pamiatka zosnulých

Zverejnený Publikované v: Modlitby

Nebeský Otče, náš život sa podobá osnove tkáča. Každý deň sú do nej votkávané nové zážitky, nové situácie prichádzajú a odchádzajú ľudia. Po určitom čase sa vynorí hotová práca, keď sa môžeme obzrieť a vidíme, čo je za nami. Vidíme obrazy, vlastne naše spomienky, vidíme ľudí, ktorí sú s nami a pomáhajú nám, podporujú nás a nesú nás na svojich […]