Pamiatka posvätenia chrámu

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, dnes Ti chceme ďakovať za toto výnimočné miesto, ktoré z Tvojej milosti pred mnohými rokmi postavili naši predkovia. Túžili byť v Tvojej blízkosti, túžili počúvať Tvoje slovo, túžili byť s Tebou spojení vo sviatostiach. Budovať chrám ako stavbu je rovnako náročné ako budovať stavbu cirkvi, rodiny či svojho duchovného života. Sami zo svojich síl to nedokážeme. […]

Nedeľa posledného súdu

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, ďakujeme za dnešný sviatočný deň, ktorý si požehnal zvesťou svojho slova. Počuli sme, že Boží súd nie je len nejaká biblická myšlienka ale neodvratný fakt pre každého z nás. Raz sa všetci musíme postaviť pred nášho Pána a Sudcu a vydať počet zo svojho života. Naše konanie a naše myslenie bude skontrolované a zhodnotené. Je úžasné, že dnes […]

Pamiatka zosnulých

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, náš život sa podobá osnove tkáča. Každý deň sú do nej votkávané nové zážitky, nové situácie prichádzajú a odchádzajú ľudia. Po určitom čase sa vynorí hotová práca, keď sa môžeme obzrieť a vidíme, čo je za nami. Vidíme obrazy, vlastne naše spomienky, vidíme ľudí, ktorí sú s nami a pomáhajú nám, podporujú nás a nesú nás na svojich […]