Boh v mojej kuchyni

V nedeľu 1. mája 2022 v zborovom dome v Istebnom sa prvýkrát stretli ženy – mamy z Oravy. Vzácnym slovom povzbudenia zo žalmu 16 nám poslúžila sestra farárka Mgr. Lenka Janotková zo Žiliny. Ona vystihla naše ženské starostlivé JA, ktoré ma potrebu dávať a starať sa o iných. Nesmelé a komorné stretnutie sa stalo veľmi osobným časom, kde sa dotýkal Pán. Nechaj Boha, aby ťa napĺňal znela hlavná myšlienka. Je tak prepotrebné ísť k prameňu večného života. Chvály, modlitby, svedectva a osobné rozhovory boli pre nás, ako balzam na dušu. Ďakujem ženám a sestre farárke Alenke Ďurčíkovej z domáceho CZ za pomoc pri organizovaní tohto stretnutia, za pohostenie a postaranie sa o deti, aby mamy mohli mať nerušený čas pri Pánových nohách. Ďakujem sestre farárke Lenke Janotkovej, že kvôli nám ochotne merala cestu zo Žiliny. Tešíme sa na každé ďalšie stretnutie a pozývame každú ženu, ktorá chce nadväzovať priateľstva a spoznávať nielen iné ženy, ale aj Pána Ježiša.

Mgr. Viera Šimová Šoltés
námestná farárka Párnica