Biblická olympiáda

Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 – V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo ESŠ. Do súťaže sa zapojilo 84 detí a študentov z celého seniorátu a zmerali si vedomosti a naučené poznatky z Božieho slova. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií: I. kategória: 24 detí, II. kategória: 34 detí III. kategória: 16 detí, IV. kategória: 10 detí.

Úvodné slovo mala sestra farárka – duchovná správkyňa Janka Ďuranová, ktorá hovorila, že nie je dôležité to, čo vlastníme, ale to, čo máme vo svojom srdci, a preto nie je podstatné, ani to či niekto vyhrá, pretože najväčšou výhrou pre veriaceho človek je Pán Ježiš Kristus. Potom dostal slovo brat farár z Liptovského Jána Peter Taját, predseda poroty a organizátor súťaže. Oboznámil súťažiacich s postupom súťaže, spôsobom, ako majú testy vypĺňať a podal aj ostatné informácie ohľadom Biblickej olympiády. Nasledovala modlitba a po nej sa už súťažiaci rozišli do tried a začali písať.

Šikovné boli deti, ale aj porota, lebo výsledky boli známe pomerne rýchlo. Po chutnom obede bolo vyhodnotenie. Víťazom a postupujúcim na celoslovenské kolo srdečne blahoželáme a tešíme sa, že postupujúcich privítame na celoslovenskom kole práve v Liptovskom Mikuláši 19. mája 2017 v ESŠ.

Jana llčisková, seniorálna kaplánka

Fotogaléria