Biblická hodina: Príbeh môjho života

Biblická hodina s Nicolasom-Junior Dorom z Haiti.
Je určená pre pedagógov, na ktorú pozývame aj pedagógov Evanjelickej základnej školy biskupa J. Janošku, žiakov evanjelického gymnázia, ale aj duchovných Liptovsko-oravského seniorátu. Svoj záujem môžete avizovať na mail vladifek@gmail.com, alebo sms správou na 0918 828 153. Záujem žiakov podľa tried nahlásiť (počet) duchovnému správcovi do 13. 1. 2017 do 8:00.

PROGRAM:
1) Úvodná pobožnosť
2) Evanjelická cirkev na Haiti
3) Moje duchovné putovanie doma
4) Prečo práve Slovensko?
5) Diskusia, spev, modlitby, požehnanie