Benefičný koncert vo Vrbici

Liptovský Mikuláš 22. januára 2017 – Umenie a hudba sú súčasťou našej kultúry už dlhé storočia. Zvlášť chrámová a cirkevná hudba zastupujú vo svete špeciálne miesto s pestrou históriou. Dnes si už ani nevieme predstaviť bohoslužby bez zvukov organa, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou našich kostolov. Nie vždy tomu ale tak bolo. Počiatky organu siahajú až do Antiky, avšak jeho využitie bolo v pohanskom svete, pri slávnostiach na cisárskych dvoroch. Aj v časoch rozmáhajúceho sa kresťanstva bol považovaný za pohanský nástroj a akékoľvek zmienky o ňom v dielach Cirkevných otcov boli výlučne odmietavé. Počas bohoslužieb mohol znieť iba spev, no organ si svoje miesto v kostoloch, zatiaľ len ako doprovodný nástroj, našiel koncom prvého tisícročia. Oficiálnym bohoslužobných nástrojom sa stal až v 14. storočí. Dnes je organ vďaka svojej zvukovej rozmanitosti považovaný za kráľa hudobných nástrojov. Je obdivuhodný vo svojej veľkosti a jedinečný v stavbe, keďže dva rovnaké organy by ste hľadali len veľmi ťažko.

O to bolestivejšie je poškodenie či zničenie takéhoto skvostu, ktoré sa, nanešťastie, prihodilo aj našim bratom v neďalekej obci Hybe. Počas Vianoc vypukol v blízkosti organa požiar, ktorý zničil hraciu časť, niekoľko lavíc a celkovo poškodil interiér kostola. A to všetko po veľkej jesennej rekonštrukcii. Na opätovnú opravu budú potrebné nemalé finančné prostriedky, avšak dôležitá je aj duchovná podpora a modlitby.

S týmto cieľom náš CZ ECAV LM spolu so ZUŠ Liptovský Hrádok pod vedením p. riaditeľky Mgr. Bronislavy Majerčíkovej, hudobným zoskupením Musica Temporis a mestom Liptovský Mikuláš, pripravili benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 22.1.2017 o 17 hod. vo vrbickom kostole. Odzneli skladby známych skladateľov – J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, P. Eben, A. Dvořák. Hrou na organ sa nám predstavila zakladateľka zoskupenia Musica Temporis Marta Gáborová, sólistka a pedagogička na Konzervatóriu v Žiline a tiež v ZUŠ Lipt. Hrádok. Husle zazneli v podaní Dany Orgovánovej Vrlíkovej, ktorá so Štátnou filharmóniou Košice precestovala Európu, Ameriku aj Áziu. Spevom a slovom sa predstavila Bronislava Majerčíková. Dámam patrí veľké poďakovanie za ich umeleckú zručnosť spojenú s radosťou a chuťou interpretovať a šíriť hudobné diela.

Tóny vážnej hudby vychádzajúce z prekrásnych nástrojov v nás prebudili pocit spolupatričnosti a jednoty. Koncert bol spojený aj zo zbierkou peňazí pre CZ ECAV Hybe, prispievať však môžete aj naďalej (viac info na www.ecavhybe.sk). Každý dar je odmenený vrelou vďakou. Hudobným večerom sme tak dokázali významnú cnosť kresťanov – že vieme stáť jeden pri druhom aj vo chvíľach starosti a trápenia. Majme teda srdcia otvorené pre seba v každý čas.

Zdroj: www.ecavlm.sk

Fotogaléria