Pamiatka posvätenia chrámu

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, dnes Ti chceme ďakovať za toto výnimočné miesto, ktoré z Tvojej milosti pred mnohými rokmi postavili naši predkovia. Túžili byť v Tvojej blízkosti, túžili počúvať Tvoje slovo, túžili byť s Tebou spojení vo sviatostiach. Budovať chrám ako stavbu je rovnako náročné ako budovať stavbu cirkvi, rodiny či svojho duchovného života. Sami zo svojich síl to nedokážeme. […]

Nedeľa posledného súdu

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, ďakujeme za dnešný sviatočný deň, ktorý si požehnal zvesťou svojho slova. Počuli sme, že Boží súd nie je len nejaká biblická myšlienka ale neodvratný fakt pre každého z nás. Raz sa všetci musíme postaviť pred nášho Pána a Sudcu a vydať počet zo svojho života. Naše konanie a naše myslenie bude skontrolované a zhodnotené. Je úžasné, že dnes […]

Pamiatka zosnulých

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, náš život sa podobá osnove tkáča. Každý deň sú do nej votkávané nové zážitky, nové situácie prichádzajú a odchádzajú ľudia. Po určitom čase sa vynorí hotová práca, keď sa môžeme obzrieť a vidíme, čo je za nami. Vidíme obrazy, vlastne naše spomienky, vidíme ľudí, ktorí sú s nami a pomáhajú nám, podporujú nás a nesú nás na svojich […]

Kázeň na Pamiatku reformácie

Posted Posted in Kázne

Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na chvíľu apoštolov. A potom hovoril: Mužovia izraelskí, dobre si rozvážte, čo urobiť s týmito ľuďmi. Lebo pred nedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého, a pripojilo sa k nemu asi štyristo mužov. Ale […]

Hrad prepevný je Pán Boh tvoj

Posted Posted in História

Rok 1529 je považovaný väčšinou historikov za obdobie vzniku piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš. Presnejšie, je to rok prvého publikovania textu, ktorý mohol vzniknúť skôr. Chorál sa nachádzal aj v spevníku Andreasa Rauschera, ktorý vyšiel tlačou v Erfurte (1531). Kancionálov bolo vydaných viacero a niektoré sa nezachovali. Možno sa známy hymnus nachádzal aj v spevníku Hansa […]

Zobrazovala starozmluvných kráľov

Posted Posted in História

Margita Figuli sa narodila na Orave 2. októbra 1909 vo Vyšnom Kubíne. Je známa ako slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež. Študentské časy strávila na Gymnáziu v Dolnom Kubíne, nakoniec ale maturovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Následne túžila pokračovať vo vzdelávaní v Prahe (maliarstvo), čo jej však nevyšlo. Niekoľko rokov pracovala ako anglická korešpondentka […]

Zachránil 26 židovských detí

Posted Posted in História

Vladimír Kuna (1904 – 1996) sa narodil 20. októbra 1904 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Vysokú evanjelickú teologickú školu a po štúdiu od roku 1929 pôsobil ako farár v Liptovskom Jáne, potom v rokoch 1938 – 1959 v Evanjelickom cirkevnom zbore v Liptovskom Mikuláši. Najprv tu pôsobil po boku brata farára Michala Maderu, ktorý v 25. apríla […]

Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci

Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom

Posted Posted in ZED, Život LOS

V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac. Občas však stačí mať len pár priateľov, ale skutočných, blízkych a najmä takých, ktorí vedia, kde nájsť pomoc. V známom biblickom príbehu čítame iba o štyroch priateľoch, ktorí svojho porazeného kamaráta doniesli pred Pána Ježiša, […]

Posledné tohtoročné stretnutie mužov

Posted Posted in Pozvánky a oznamy

Dňa 4. novembra 2019 sa v Žaškove uskutoční v poradí štvrté a zároveň posledné tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko-oravského seniorátu. Stretnutie bude o 18:00 hod. v zb. miestnosti, ktorá je oproti evanjelickému kostolu. Témou stretnutia je: „ Zlosť“ Našim hosťom bude Dušan Valko – cirkevník z Veličnej, ktorý sa zhostil aj k danej téme mať slovo. Prineste si Biblie a Evanjelický spevník. Tešíme […]

Schôdza ZED LOS 14. 10. 2019

Posted Posted in ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 14. októbra 2019 o 8,30 hod. vo Veličnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program: 8:30 Ranná pobožnosť Mgr. Erika Pospíšilová 9:15 Prestávka na občerstvenie 9:30 Prednáška a diskusia Mgr. […]