Napodobňujem Krista

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom dome nás privítala miestna farárka-konseniorka Katarína Hudáková. Domáci dorastenci zaspievali spolu s ostatnými niekoľko piesní a nasledovalo niekoľko hier. K téme stretnutia „Nasledujem Krista“ prehovoril Marián Grega. Po stretnutí opäť bolo výborné občerstvenie, ktoré pripravil […]

Ján Kaššovic

Zverejnený Publikované v: História

„Bdejte, buďte stáli vo viere“ 1. Korintským 16, 13 „…bezúhonní pre deň Kristov, plní ovocia spravodlivosti, ktorá rastie z moci Ježiša Krista.“ Filipským 1, 10 Ján Kaššovic o svojom živote napísal: „Pri pohľade na svoju minulosť môžem vyznať s Jeremiášom: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí“; (tento verš Kralickí prekladajú: Když jsme […]

Jeden kostol – tri príbehy

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V nedeľu 13. októbra v ružomberskom kostole zazneli tri silné príbehy. Sestra Viola Fronková, autorka knihy „Cirkev v útlaku“, nám postupne predstavila životné zápasy troch mužov, ktorých ružomberský kostol určitým spôsobom spája. Prvým bol Vladimír Pavel Čobrda. Farár, dištriktuálny i generálny biskup, organizátor duchovného života na dolnom Liptove i stavby nového ružomberského kostola, školy i fary. V. P. Čobrda bol […]

Pozvánka k 17. novembru

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Srdečne vás pozývame na moderovanú panelovú diskusiu venovanú 30. výročiu Nežnej revolúcie s presahom do súčasného diania v spoločnosti: 30 rokov slobody a súčasné snahy o život za ostnatým drôtom. Uskutoční sa 16. 11. 2019 o 17:00 hod. v Synagóge v Ružomberku. Zároveň vás pozývame aj na ďalšie podujatia spojené s týmto výročím:

Odhalenie pamätnej tabule v Tešíne

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Tešínske biskupstvo Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku a Cirkevný zbor ECAV v Tešíne (Cieszyn) srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia pamätnej tabule venovanej vynikajúcim slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi, Michalovi Miloslavi Hodžovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a Jánovi Kalinčiakovi, ktorých vzťahy s Tešínskym Sliezskom a poľskými národnými aktivistami na jar národov boli veľmi živé a blízke. Odhalenie […]

Schôdza ZED LOS a pracovná porada 11. 11. 2019

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 11. novembra 2019 o 8,30 hod. vo Východnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program 8,30 Ranná pobožnosť: Mgr. Vladimír Pavlík9,15 Prestávka na občerstvenie9,30 Kázňová prípravka: Mgr. Ľubomír Kordoš10,00 Správy […]