Odhalenie pamätnej tabule v Tešíne

Posted Posted in Pozvánky a oznamy

Tešínske biskupstvo Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku a Cirkevný zbor ECAV v Tešíne (Cieszyn) srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia pamätnej tabule venovanej vynikajúcim slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi, Michalovi Miloslavi Hodžovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a Jánovi Kalinčiakovi, ktorých vzťahy s Tešínskym Sliezskom a poľskými národnými aktivistami na jar národov boli veľmi živé a blízke. Odhalenie […]

Schôdza ZED LOS a pracovná porada 11. 11. 2019

Posted Posted in ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 11. novembra 2019 o 8,30 hod. vo Východnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program 8,30 Ranná pobožnosť: Mgr. Vladimír Pavlík9,15 Prestávka na občerstvenie9,30 Kázňová prípravka: Mgr. Ľubomír Kordoš10,00 Správy […]

Na ceste

Posted Posted in Život LOS

Každý človek kráča cestou svojho života. Každý z nás sa nachádza na ceste. Na ceste prác, povinností, na ceste radosti a šťastia, na ceste obáv i napĺňania túžob. Na ceste k Bohu. „Na ceste“ je názov nového CD s. farárky Anny Belanji a týmto názvom bol aj nazvaný hudobný večer, ktorý sme mohli stráviť pri krásnej hudbe a speve 13. 10. […]

Seniorátne stretnutie žien v Istebnom

Posted Posted in Život LOS

„Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva“ Žalm 68, 12 V nedeľu 13. 10. sa v Istebnom na Orave uskutočnilo Seniorálne stretnutie žien LOS pri príležitosti osobnej prezentácie najnovšej knižky spisovateľky Rút Krajčiovej-Krajinskej „Zvestovateľky“, ktorá ponúka zaujímavú cestu cez Božie slovo tak, ako sme to ešte nezažili. Biblické príbehy sú popretkávané skúsenosťami zo života autorky. Hostiteľka, […]

Čo sa dialo koncom septembra v Hybiach?

Posted Posted in Život LOS

Piatok 20. 9. Už v práci mi ubiehali myšlienky, ako strávim víkend. Tešila som sa na zborové dni ECAV Hybe, ktorých sa pravidelne zúčastňujem. Program pod názvom „Život ako hra“, ktorý som dostala aj do schránky, bol pestrý a zaujímavý. Na detskej párty a hrách som sa síce nezúčastnila, ale keď som prišla na večerný program a videla som […]

Pamiatka posvätenia chrámu

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, dnes Ti chceme ďakovať za toto výnimočné miesto, ktoré z Tvojej milosti pred mnohými rokmi postavili naši predkovia. Túžili byť v Tvojej blízkosti, túžili počúvať Tvoje slovo, túžili byť s Tebou spojení vo sviatostiach. Budovať chrám ako stavbu je rovnako náročné ako budovať stavbu cirkvi, rodiny či svojho duchovného života. Sami zo svojich síl to nedokážeme. […]

Nedeľa posledného súdu

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, ďakujeme za dnešný sviatočný deň, ktorý si požehnal zvesťou svojho slova. Počuli sme, že Boží súd nie je len nejaká biblická myšlienka ale neodvratný fakt pre každého z nás. Raz sa všetci musíme postaviť pred nášho Pána a Sudcu a vydať počet zo svojho života. Naše konanie a naše myslenie bude skontrolované a zhodnotené. Je úžasné, že dnes […]

Pamiatka zosnulých

Posted Posted in Modlitby

Nebeský Otče, náš život sa podobá osnove tkáča. Každý deň sú do nej votkávané nové zážitky, nové situácie prichádzajú a odchádzajú ľudia. Po určitom čase sa vynorí hotová práca, keď sa môžeme obzrieť a vidíme, čo je za nami. Vidíme obrazy, vlastne naše spomienky, vidíme ľudí, ktorí sú s nami a pomáhajú nám, podporujú nás a nesú nás na svojich […]