Hovorili o misii a o Kristíne Royovej

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Peter 25. septembra 2016 – Kristína Royová je najprekladanejšou slovenskou spisovateľkou, jej diela preložili do 36 jazykov.  Svoju prvú knižku Bez Boha na svete napísala vraj za jednu noc pri sviečke a v roku 1929 vyšla aj v Číne. Bol to prvý preklad slovenského literárneho diela do čínštiny. V poslednú septembrovú sobotu spomínali na Kristínu Royovú v evanjelickom kostole […]

Sláva šľachetným

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Mikuláš 23. – 25. september 2016 – Spolok Martina Rázusa v dňoch od 23. do 25. septembra zorganizoval vedecko-popularizačnú konferenciu ako štvrté pokračovanie cyklu Sláva šľachetným s názvom Osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Odbornými garantmi boli Historický ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry a Ozbrojené zbory Slovenskej republiky. Prvý blok sa niesol […]

Rôznymi jazykmi radostne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Ján 26. júna 2016 – K trom domácim spevokolom, mužskému, ženskému a detskému, sa pridali tri spevokoly spoza hraníc cirkevného zboru, aby prispeli do programu tohtoročného Koncertu spevokolov Liptova. Smrečany, Liptovský Trnovec a Liptovská Kokava merali k nám cestu, aby spolu s nami predstavili plejádu piesní rôznych štýlov i rôznych jazykov: obľúbenú spevníkovú Smieť […]

Láska bez konca začala

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Ružomberok 10. apríl 2016 – Tak sa to rozbehlo a my sme boli pri tom. Začal sa dnes slovenský ProChrist a skupina ľudí z cirkevného zboru Liptovský Ján prišla do Kultúrneho domu Andreja Hlinku, aby naživo všetko videla a počula: moderátorov, kapelu KVD, Violu Fronkovú a farára z Oldřichovíc Boleka Tasku. Osobne ma najviac oslovil príklad, […]

Stôl pre 7 miliárd

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Mikuláš 14. februára 2016 – Uprostred križovatky ciest stojí kostolík vo Vrbici, ktorý privítal účastníkov kňazskej Večere Pánovej v 1. pôstnu nedeľu. Farárske rodiny spolu s rodinnými príslušníkmi i pár členmi mikulášskeho cirkevného zboru spoločne pristúpili k stolu Pánovmu. Domáci farár Marián Bochnička oslovil spoločenstvo slovami z 15. kapitoly Jánovho evanjelia: „Nie vy ste […]

Čosi z bieloruských bremien na nás

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 17. januára 2016 – V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Kristína pochádza z bieloruského mesta Vitebsk a na Slovensko prišla v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Tento projekt je realizovaný cez SEM a trvá desať mesiacov. Ide predovšetkým o […]

Významní evanjelici Oravy

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 27. januára 2016 – Dňa 27. januára 2016 bola predstavená širšej verejnosti nová kniha Rodom a srdcom z Oravy 2. Publikáciu vydalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, v ktorej predstavuje aj evanjelické osobnosti – L. Brucka, B. Demiana, A. Halašu, J. Janošku, J. Tranovského a C. Zocha. Práve poslednej osobnosti sa podrobnejšie […]

Konferencia v Dolnom Kubíne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 3. januára 2016 – V prvú nedeľu po Novom roku sa popoludní v zborovej miestnosti CZ Dolný Kubín uskutočnila tradičná farská novoročná konferencia. Konferenciu zahájil zborový farár domáceho cirkevného zboru Rastislav Stanček. Úvodným bodom programu bola prednáška o strastiach prekladu biblických textov brata Martina Nosála, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na katedre filozofie […]