“Nájdené deti” v Dolnom Kubíne

Posted Posted in Život LOS

Dolný Kubín 20. marca 2016 – „Každý z nás sa už určite aspoň raz stratil. A keď sme sa stratili, tak ľudia, ktorým na nás záleží mali o nás strach…“ Toto je len časť slov od domáceho brata farára Rastislava Stančeka, ktoré zazneli na zborovom veľkonočnom stretnutí v priestoroch klubu Garáž 20. 3. 2016. Na tomto […]

Stôl pre 7 miliárd

Posted Posted in Život LOS

Liptovský Mikuláš 14. februára 2016 – Uprostred križovatky ciest stojí kostolík vo Vrbici, ktorý privítal účastníkov kňazskej Večere Pánovej v 1. pôstnu nedeľu. Farárske rodiny spolu s rodinnými príslušníkmi i pár členmi mikulášskeho cirkevného zboru spoločne pristúpili k stolu Pánovmu. Domáci farár Marián Bochnička oslovil spoločenstvo slovami z 15. kapitoly Jánovho evanjelia: „Nie vy ste […]

Čosi z bieloruských bremien na nás

Posted Posted in Život LOS

Dolný Kubín 17. januára 2016 – V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Kristína pochádza z bieloruského mesta Vitebsk a na Slovensko prišla v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Tento projekt je realizovaný cez SEM a trvá desať mesiacov. Ide predovšetkým o […]

Významní evanjelici Oravy

Posted Posted in Život LOS

Dolný Kubín 27. januára 2016 – Dňa 27. januára 2016 bola predstavená širšej verejnosti nová kniha Rodom a srdcom z Oravy 2. Publikáciu vydalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, v ktorej predstavuje aj evanjelické osobnosti – L. Brucka, B. Demiana, A. Halašu, J. Janošku, J. Tranovského a C. Zocha. Práve poslednej osobnosti sa podrobnejšie […]

Konferencia v Dolnom Kubíne

Posted Posted in Život LOS

Dolný Kubín 3. januára 2016 – V prvú nedeľu po Novom roku sa popoludní v zborovej miestnosti CZ Dolný Kubín uskutočnila tradičná farská novoročná konferencia. Konferenciu zahájil zborový farár domáceho cirkevného zboru Rastislav Stanček. Úvodným bodom programu bola prednáška o strastiach prekladu biblických textov brata Martina Nosála, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na katedre filozofie […]