Biblická olympiáda

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 – V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo ESŠ. Do súťaže sa zapojilo 84 detí a študentov z celého seniorátu a zmerali si vedomosti a naučené poznatky z Božieho slova. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií: I. kategória: 24 detí, II. kategória: 34 detí III. […]

Kňazi potrebujú dobré spoločenstvo, vzdelávanie a vzťahy

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Malenovice 20. – 22. marca 2017 – O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. marca 2017 v Malenoviciach pod Lysou horou. Na konferencii sa stretli zástupcovia Sliezskej evanjelickej a. v. cirkvi, Evanjelickej a. v. cirkvi v Čechách, Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Českej republike, […]

Z Hlbokého do Mikuláša – pozvánka

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 9:00 Spomienkové Služby Božie, slávnostný kazateľom bude Mgr. Igor Mišina emeritný biskup VD ECAV na Slovensku 16:00 Literárno-hudobné kompozície Piesne na teraz – Hlboké slovo z Hlbokého Srdečne pozývame.

Opustil nás brat farár Pavel Plachtinský

Zverejnený Publikované v: Život LOS

So zármutkom, ale v nádeji zloženej v našom drahom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, oznamujeme kresťanskej verejnosti, že dňa 1. apríla 2017 nás opustil brat Pavel Plachtinský, ev. a. v. farár v. v. Brat farár sa narodil 16. februára 1929 v Šipiciach. Po maturite na gymnáziu v Šahách študoval na EBF v Bratislave. Ordinovaný bol v […]

Čo očakávaš od dobrého spoločenstva?

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 – Človek potrebuje mať spoločenstvo. Nikomu nie je dobre samému, a o tom svojou pútavou prednáškou hovoril brat Emanuel Lippuner na spoločnej mládeži, ktorá sa stretla v Liptovskom Mikuláši, v sobotu 18. marca 2017. Témou tejto spoločnej mládeže bol „Život v spoločenstve“. Skupina mladých ľudí si pripravila scénku, v ktorej predviedli, ako funguje dnešné spoločenstvo. Mladí ľudia […]

Misijné služby Božie v Liptovskom Petre

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Pozývame Vás srdečne na misijné služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. marca 2017 o 8.45 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Petre. Téma: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. (Ezechiel 36, 36) Hosťami budú mladí bratia a sestry zo Švajčiarskej misie viery. Popoludní o 15. hod. sa v škole Pamätnej v Liptovskom […]

Jedni druhých bremená znášajte

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Závažná Poruba 29. januára 2017 – Cirkevný zbor ECAV v Závažnej Porube spoločne s vedením obce usporiadali v nedeľu 29. januára 2017 v evanjelickom kostole benefičný koncert. Na koncerte zazneli diela J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Vivaldiho, P. Ebena a iné. Účinkovala Musica Temporis zo Žiliny. Organ: Marta Gáborová, husle Kristína Šeligová. S cieľom podporiť dobrú vec lavice v evanjelickom kostole zaplnili […]